Kontakt och support

Kontaktuppgifter för tekniska frågor, systemsupport och beställningar för offentlig och privat vårdpersonal.

Ring Servicedesk på telefonnummer 077-67 30 000. Numret använder röststyrning. Beskriv ditt ärende. Om du är privat vårdgivare, säg ”privata vårdgivare”.

Du kan också felanmäla genom att lägga ett ärende i Ritz

Felanmäl via Ritz (ritz.skane.se)

Vårdgivarservice

Vårdgivarservice ger support till privata vårdgivare, hälsovalsenheter samt vårdvalsenheter inklusive tandvårdsaktörer.

Via vårdgivarservice kan du få stöd i frågor som avtal, vårdersättning, regelverk, e-tjänster samt behörighet för system som Pasis, Lizzy, Mina planer och Skånekatalogen.

Vårdgivarservice

Telefonnummer: 040-623 90 00

MT-support


MT-support för offentliga vårdgivare

Ring Servicedesk på telefonnummer 30 000 eller felanmälan genom att lägga ett ärende i Ritz:

Felanmäl via Ritz (ritz.skane.se)

MT-support för privata vårdgivare

Kontakta din leverantör av MT-utrustningen för frågor om service, support och underhåll.

Driftstörningar

På Driftinformation publiceras driftstörningar, uppgraderingar och planerade åtgärder för IT- och telefonitjänster.

Driftinformation externt (driftinfo.skane.se)

Mer information om vad som publiceras på driftinformation finns på Vårdgivare Skåne på sidan IT driftinformation.

IT driftinformation

Systemsupport

Support för IT-system hittar du under IT-stöd och tjänster. Här hittar du kontaktuppgifter och annan relevant information för respektive system.

IT-stöd och tjänster A-Ö

IT-beställningar

Beställning och avbeställning för användare, enheter, certifikat samt åtkomst till journalsystem.

IT-beställningar

Behov, frågor och utveckling av IT-stöd och digital funktionalitet 

Dialog kring behov, frågor och utveckling av IT-stöd och digital funktionalitet diskuteras på olika nivåer inom Region Skåne, och arbetas med i en samverkansstruktur mellan Hälso- och sjukvårdsstyrning, Digitalisering IT och MT, Vårdgivarservice och SDV-programmet.  

Frågor om befintlig tjänst eller IT-tjänst 

Kontakta Servicedesk på telefonnummer 077-67 30 000. Frågan skickas sedan vidare internt för hantering och återkoppling.

Vid ytterligare frågor angående IT-leveranser till privata vårdgivare kontakta Leveranskoordinator privata vårdgivare på Digitalisering IT och MT: 

E-post: ssp.it@skane.se

Behov kopplat till utrullningen av SDV

Kontakta din SDV-kontakt. 

Samverkan med privata vårdgivare 

Du kan läsa mer om samverkansstrukturen kring privata vårdgivare på sidan Samverkan med privata vårdgivare.

Samverkan med privata vårdgivare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.