Riktlinje gällande medfinansiering inom vårdval Skåne avseende verksamhet för operation av grå starr

Leverantören kan i samband med kataraktoperation debitera patient som önskar annan ögonlins merkostnad i jämförelse med kostnad för standardlins, så kallad medfinansiering.

Med annan ögonlins avses antingen multifokal eller torisk lins, eller både multifokal och torisk lins. Multifokal lins korrigerar närsynt- samt översynthet vilket möjliggör att patienten helt eller delvis kan slippa glasögon. Torisk lins korrigerar för astigmatism (ett brytningsfel som beror på att hornhinna eller linsen har en oregelbunden form).

Medfinansiering ska i samtliga fall ske genom en tvåläkarbedömning (två specialister inom ögonsjukvård) och dessa skall namnges vid varje patientärende samt redovisas i uppföljningen enligt nedan.

Vid fall av medfinansiering får Leverantören endast debitera patienten merkostnaden för lins, det vill säga det belopp som uppkommer utöver kostnad för standardlins. Om Leverantören har ett tilläggsuppdrag avseende komplicerade operationer på medicinsk indikation gäller även fortsättningsvis ersättning från Uppdragsgivaren för torisk lins >=3D i enlighet med avsnitt 8.1.1.

Patienten ska i samtliga fall av medfinansiering underteckna ett informerat samtycke till operation samt medfinansiering. Leverantören ska för patienten specificera kostnaderna som debiteras.

I samtliga fall av medfinansiering ansvarar Leverantören för kostnader vid reoperation och andra åtgärder vid eventuella komplikationer som kan relateras till den specifika linsen. Ansvaret sträcker sig upp till två år efter utförd operation.

Avsnitt 5.8.2 rörande rapportering till Nationella Kataraktregistret (enligt avsnitt 5.8) gäller även vid medfinansiering.

Leverantören ska rapportera samtliga ärenden av medfinansiering. Rapport ska inkomma halvårsvis till Uppdragsgivaren och innehålla efterfrågad information enligt nedan.

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

Kön på patient * Obligatoriskt fält.När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter