Riktlinje och mall för rapportering av medfinansiering inom vårdval Skåne avseende verksamhet för operation av grå starr

Leverantörer inom Region Skånes vårdval grå starr kan i samband med grå starroperation debitera patient som önskar annan ögonlins uppkommen merkostnad, inklusive därtill kopplad förundersökning, i jämförelse med kostnad för standardlins, så kallad medfinansiering. Se detaljerad beskrivning i aktuellt Förfrågningsunderlag och avtal, avsnitt 5.9 Medfinansiering.

Leverantörer ska, utan anmodan från uppdragsgivaren, rapportera samtliga ärenden av medfinansiering. Rapportering sker halvårsvis och via en mall som återfinns nedan efter var halvårsskifte.

Leverantörer med grundavtal ansvarar för att inkludera resultat från eventuella underleverantörer och filialer.

Mall för rapportering av genomförda operationer med medfinansiering under perioden 1 januari - 30 juni 2022 öppnas den 1 juli 2022.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.