Riktlinje och mall för rapportering av medfinansiering inom vårdval Skåne avseende verksamhet för operation av grå starr

Leverantörer inom Region Skånes vårdval grå starr kan i samband med grå starroperation debitera patient som önskar annan ögonlins uppkommen merkostnad, inklusive därtill kopplad förundersökning, i jämförelse med kostnad för standardlins, så kallad medfinansiering. Se detaljerad beskrivning i aktuellt Förfrågningsunderlag och avtal, avsnitt 5.9 Medfinansiering.

Leverantörer ska, utan anmodan från uppdragsgivaren, rapportera samtliga ärenden av medfinansiering. Rapportering sker halvårsvis och via en mall som återfinns nedan efter var halvårsskifte.

Leverantörer med grundavtal ansvarar för att inkludera resultat från eventuella underleverantörer och filialer.

Mall för rapportering av genomförda operationer med medfinansiering under perioden 1 januari - 30 juni 2022 finns nedan.
Stängs den 31 augusti 2022.

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

Redovisning

Redovisa hur patienten erhåller sin information om medfinansiering (flerval är möjligt) (obligatoriskt)


Har operationer genomförts med medfinansiering? (obligatoriskt)


Linstyp

Uppge namn eller beteckning på använda linser samt antal av respektive implantat. 

Har enheten använt ytterligare linstyper?


Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.