Riktlinje och mall för rapportering av medfinansiering inom vårdval Skåne avseende verksamhet för operation av grå starr

Leverantörer inom Region Skånes vårdval grå starr kan i samband med grå starroperation debitera patient som önskar annan ögonlins uppkommen merkostnad, inklusive därtill kopplad förundersökning, i jämförelse med kostnad för standardlins, så kallad medfinansiering. Se detaljerad beskrivning i aktuellt Förfrågningsunderlag och avtal, avsnitt 5.10 Medfinansiering.

Leverantörer ska rapportera samtliga ärenden av medfinansiering via nedanstående mall. Normalt ska rapporteringen ske halvårsvis utan anmodan från uppdragsgivaren. För år 2020 ska rapporteringen istället avse helår. Leverantörer med grundavtal ansvarar för att inkludera resultat från eventuella underleverantörer och filialer.

Rapportering av genomförda operationer med medfinansiering under 2020 sker via nedanstående mall senast den 31/3 2021.

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

Redovisa hur patienten erhåller sin information om medfinansiering (flerval är möjligt) * Obligatoriskt fält.Har operationer genomförts med medfinansiering? * Obligatoriskt fält.När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter