Rapportering av medfinansiering inom vårdval Skåne avseende verksamhet för operation av grå starr

Leverantörer inom Region Skånes vårdval grå starr kan i samband med grå starroperation debitera patient som önskar annan ögonlins uppkommen merkostnad, inklusive därtill kopplad förundersökning, i jämförelse med kostnad för standardlins, så kallad medfinansiering. Se detaljerad beskrivning i aktuellt Förfrågningsunderlag och avtal, avsnitt 5.9 Medfinansiering.

Leverantörer ska, utan anmodan från uppdragsgivaren, rapportera samtliga ärenden av medfinansiering. Rapportering sker årsvis och via en mall som återfinns nedan efter varje årsskifte.

Leverantörer med grundavtal ansvarar för att inkludera resultat från eventuella underleverantörer och filialer.

Då registrering ska genomföras kommer ni få ett e-postmeddelande från Vårdgivareservice med ytterligare information. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.