ISPASS

ISPASS gör det möjligt för ambulanspersonal inom hela Region Skåne att ta emot uppdrag via RAKEL från SOS, få hjälp vid navigering till händelseplatsen och sedan tillbaka till en vårdenhet.

Ambulanspersonal kan under ett pågående uppdrag rapportera status till SOS via Rakel samt föra journal på patienten och uppdrag. RETTS-journaler och ambulansjournaler kan förhandsgranskas och skrivas ut på nätverksanslutna skrivare (PullPrint) inom Region Skåne.

ISPASS innehåller även administrativa funktioner som möjliggör uppföljning i form av kontroll av journaldata samt statistik men även export till externa system som ekonomi (Raindance). 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.