ISPASS

ISPASS möjliggör för ambulanspersonal inom hela Region Skåne att ta emot uppdrag via RAKEL från SOS, få hjälp vid navigering till händelseplatsen och sedan tillbaka till en vårdenhet.

Ambulanspersonal kan under ett pågående uppdrag rapportera status till SOS via Rakel samt föra journal på patienten och uppdrag. RETTS-journaler och ambulansjournaler kan förhandsgranskas och skrivas ut på nätverksanslutna skrivare (PullPrint) inom Region Skåne.

ISPASS innehåller även administrativa funktioner som möjliggör uppföljning i form av kontroll av journaldata samt statistik men även export till externa system som ekonomi (Raindance). 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter