Blödningskomplikation i munhålan

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Fibrinolyshämmare
  tranexamsyra Tranexamsyra APL

Terapiråd

Normalt behövs ingen speciell åtgärd mer än kompression samt eventuellt lokalhemostatika och suturering.

Läkemedelsbehandling

Rekommenderade läkemedel:

  • Tranexamsyra APL

Allmänt

Patienter som medicinerar med trombocytaggregationshämmande medel (till exempel lågdos-ASA eller klopidogrel) kan blöda mer efter ett oralkirurgiskt ingrepp. Detta är emellertid sällan något problem och patienten ska inte avbryta sin medicinering inför ingreppet.

Vid kombinationsbehandling med två trombocytaggregationshämmare kan blödningsbenägenheten öka ytterligare. Om kombinationsbehandlingen omfattar tikagrelor eller klopidogrel bör kortare utsättning av dessa preparat diskuteras med patientens hjärtläkare.

För patienter som behandlas med warfarin eftersträvas att bibehålla den aktuella medicineringen. Dentoalveolär kirurgi och depuration kan normalt utföras vid ett INR-värde under 3,0.

Vid kirurgi bör ingreppet utföras så skonsamt som möjligt och operationssåret bör tamponeras med koagulationsbefrämjande material (exempelvis Surgicel, Tissuefleece, Spongostan) och därefter sutureras. Efter suturering bör patienten komprimera genom att under minst 60 minuter bita ihop på en kompress indränkt i tranexamsyralösning.

Vid depuration är det lämpligt att börja behandla ett mindre område och utvärdera blödningen. Efter depuration bör man låta patienten bita ihop på en kompress med tranexamsyralösning på samma sätt som efter kirurgi (1).

För patienter som behandlas med NOAK kan depuration och extraktion av enstaka tand genomföras under pågående antikoagulantiabehandling utan kontakt med AK-mottagningen. Inför komplicerad extraktion, extraktion av ett flertal tänder eller exktaktion med lambå kan AK-mottagningen kontaktas för diskussion om eventuell utsättning av antikoagulantia före ingreppet. Samma kliniska åtgärder som vid ingrepp på patienter som medicinerar med Waran bör tillämpas (2, 3).

  1. Bacci C et al. Management of dental extraction in patients undergoing anticoagulant treatment. Results from a large multicentre, prospective, case-control study. Thromb Haemost 2010 nov;104(5):972-5.
  2. Manfredi M, Dave B, Percudani D, Christoforou J, Karasneh J, Diz Dios P, Glick M, Kumar N, Lockhart PB, Patton LL World workshop on oral medicine VII: Direct anticoagulant agents management for invasive oral procedures: A systematic review and meta-analysis. Oral Dis. 2019 Jun;25 Suppl 1:157-173.
  3. Yoshikawa H, Yoshida M, Yasaka M, Yoshida H, Murasato Y, Fukunaga D, Shintani A, Okada Y. Safety of tooth extraction in patients receiving direct oral anticoagulant treatment versus warfarin: a prospective observation study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2019 Feb 48:1102-1108.

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.