Kommunikation och kognition

Här hittar du anvisningar för kommunikations- och kognitionshjälpmedel som du som förskrivare är skyldig att följa. Du hittar också produktkataloger som informerar om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Hjälpmedelsguiden Skåne ger vägledning och stöd för förskrivare och annan personal som arbetar med hjälpmedel i Region Skåne eller Skånes kommuner.
Hjälpmedelsguiden Skåne


Nyhet

Nu kan du som förskriver hjälpmedel vid rörelsenedsättning och kommunikation/kognitionshjälpmedel få tillgång till beställningssystemet WebSesam.

Du har då möjlighet att förskriva digitalt, direkt i WebSesam.
I WebSesam har du också möjlighet att se dina patienters alla olika hjälpmedel och du kan även beställa anpassningar på dessa hjälpmedel.
Ansök om WebSesam

För frågor kontakta hjalpmedel.stodochsupport@skane.se

Hjälpmedelsanvisningar

Hjälpmedelssortiment

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter