NRFit-kopplingar för epidural och spinal bedövning införs

Samtliga regioner inför en ny koppling för bland annat epidural och spinal bedövning. Detta efter flera incidenter på grund av felaktiga anslutningar av Luer-kopplingar för neuraxialt bruk. Den nya NRFit-kopplingen minskar risken för fel betydligt och Region Skåne ställer om till NRFit den 25 september. Här finns information om hur Region Skåne arbetar med att införa NRFit-kopplingen.

Region Skåne inför NRFit 25 september 

NRFit-kopplingarna ska användas i alla verksamheter i Region Skåne från och med den 25 september.

Inventering pågår

Just nu inventerar förvaltningarnas införanderepresentanter vilka patienter, medarbetare och verksamheter som påverkas och som på som på något sätt berörs av att Region Skåne inför NRFit-kopplingar. På de större sjukhusen samarbetar införanderepresentanterna med ett antal kontaktpersoner från vårdverksamheterna och fler behövs.

Inventeringen är avgörande för att införandet ska ske på ett patientsäkert sätt. Det handlar om att allt måste vara på plats 25 september, som till exempel lagerhållning, uppdaterade checklistor för operation och uppdukning.

Därför kopplar vi om till NRFit

Trots insatser som varningar, utbildningar och markeringar på produkterna har felkopplingar av Luer för neuraxialt bruk fortsatt. I vissa fall har det lett till allvarliga konsekvenser för patienten. De flesta felkopplingar orsakas av att en och samma koppling, Luer-koppling, används för flera olika ändamål, även för neuroaxialt bruk. Genom att koppla om till NRFit varken kan eller ska man längre använda Luer till allt.

Information om införanderepresentanter

Kontakta regional projektledare Petra Widerkrantz, via e-postadressen petra.widerkrantz@skane.se för information om vem som är förvaltningens införanderepresentant.

Nationellt införande under perioden 2 september till 31 oktober

Nationellt gemensamt införande är planerat till perioden 2 september till 31 oktober. Det är första gången hälso- och sjukvården i Sverige har ett nationellt gemensamt införande av en medicinteknisk produkt. Patienter rör sig både inom sin region och mellan regioner därför måste regionerna ställa om samtidigt. 

Nationell samverkansgrupp Läkemedel och Medicinteknik har anlitat en genomförandegrupp för att stödja och samordna regionernas egna aktiviteter.

Läs mer

Regionernas samverkansmodell för medicinteknik (samverkanmedicinteknik.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.