Uppdrag

Allmänläkarkonsult Skåne arbetar producentneutralt för hela Hälsovalets primärvård avseende samverkan mellan Hälsovalet och specialiserad vård, kunskapsstyrning och -stöd i Hälsovalet och kompetensutveckling för läkare i Hälsovalet.

Vision

Att medverka till att skapa god vård enligt Region Skånes definition.

Målgrupp

Samtliga läkare inom offentlig och privat primärvård i Region Skåne samt de aktörer som arbetar med kunskapsstyrning och samverkan i Region Skåne.

Övergripande mål

Allmänläkarkonsult Skåne vill erbjuda möjligheter till kompetensförstärkning och kompetensförnyelse med hjälp av verktyg som ska vara lättillgängliga, kvalitetsgranskade och användbara.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.