Digitala kallelser

En digital kallelse skickas till invånarens inkorg på 1177.se och når därmed patienten snabbare än ett fysiskt brev.

Idag kan kallelser för besök bokade via PASiS skickas digitalt men arbete pågår för att möjliggöra detta även för primärvårdens kallelser från PMO. Digitala kallelser från andra system är ännu inte möjligt.  

Den digitala kallelsen är en kopia av papperskallelsen och innehåller samma information. Den digitala kallelsen skickas ut till invånaren efter klockan 18.00 samma dag som bokningen gjorts.  

Invånaren får en papperskallelse om hen själv inte valt att avsäga sig denna under sina personliga inställningar i Inkorgen på 1177.se. Vill invånaren avsäga sig papperskallelsen kryssar hen i "Jag vill i första hand ha information från vården digitalt, till exempel kallelser".  

För att få en avisering när information från vården skickas till inkorgen är det viktigt att invånaren även kryssar i "Godkänn avisering och delning" och fyller i sina kontaktuppgifter.  

Om en verksamhet vill bifoga remisser eller information inför undersökning/behandling måste ”brevfunktionen” i PASiS (manuell utskrift av kallelse) användas. Det innebär att vissa invånare kommer att få kallelsen både digitalt och på papper.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.