Remisshantering och rutiner för väntande patienter

Här hittar du samlad information om rutiner och anvisningar för remisshantering. Du hittar även regelverk för rutiner för väntande och samordning av patient samt information om sjukresor inom och utanför Skåne.

Remisshantering

Rutiner för väntande patienter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter