Remisshantering och rutiner för väntande patienter

Här hittar du samlad information om rutiner och anvisningar för remisshantering. Du hittar även regelverk för rutiner för väntande och samordning av patient. All information om sjukresa inom– och utanför Skåne finns nu samlat i broschyren: Så här reser du sjukresa i Skåne

Sjukresor utanför Skåne

Den 1 oktober 2021 lanserar Skånetrafikens Serviceresor en ny tjänst för resenärer som ska uppsöka vård utanför Skåne. Tjänsten är till för dem som söker vård inom ramen för specialistvårdsremiss eller vårdgarantin.

Resenären har möjlighet att få resan, det vill säga transport och logi bokad av Serviceresor. Det innebär att resenären inte längre behöver ligga ute med kostnader för resan eftersom de hanteras direkt av Skånetrafiken. Resenären står för egenavgiften som faktureras i efterhand.

För att resenären ska kunna använda tjänsten måste det inkomma en remiss/betalningsförbindelse från något av Region Skånes sjukhus eller en vårdgarantiblankett från remitterande vård. I remissen ska det framgå om behovet avser resa med den allmänna kollektivtrafiken eller med serviceresefordon. Samt om det finns behov av logi och ledsagare.

När remissen/betalningsförbindelsen eller vårdgarantiblanketten inkommit till Skånetrafiken kan resenären boka sin resa via utomlänsresor. Resenären når Skånetrafiken på telefonnummer 0771-77 17 73 eller via e-postadressen: utomlansresor@skanetrafiken.se.

Resenären kan också göra en bokningsförfrågan via 1177.se. När den har skickats in kommer Serviceresor kontakta resenären nästkommande helgfri vardag. För att kunna skicka in bokningsförfrågan via 1177.se måste man vara över 18 år och kunna signera med e-legitimation.

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se eller 0771-77 44 33. 

 Information till patient om övernattning i samband med vård utanför Skåne

Remisshantering

Rutiner för väntande patienter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.