Pascal

Pascal är ett nationellt IT-stöd för ordination av läkemedel och handelsvaror till de invånare som erhåller dosdispenserade läkemedel.

Pascal ger ökad säkerhet genom att samtliga användare får tillgång till den senaste versionen av ordinationshandling. Pascal används i primärvård, kommun och specialistvård av läkare, sjuksköterskor och distriktssköterskor.

För att få åtkomst till Pascal krävs inloggning med SITHS-kort (RS-kort eller Telia-kort). Du måste också ha ett registrerat medarbetaruppdrag i HSA-katalogen. Medarbetaruppdraget styr behörighet till Pascal.

Beställning av behörighet

Medarbetaruppdrag "VoB SJF" - Fyll i webbformuläret "Beställning av behörigheter" under beställa och komma igång.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter