Beställning av ambulanstransporter

Ambulanstransporter är till för patienter med behov av övervakning och vård under transporten.

Du som vårdgivare beslutar om ambulanstransport av patient i samråd med Region Skånes Larmcentral.

Om patienten inte är i behov av övervakning eller vård under transporten, är resan en sjuk- eller överflyttningsresa. 

Sjukresor

Fyll alltid i blanketten för ambulansbeställning innan du kontaktar Region Skånes Larmcentral. Blanketten ska överlämnas till ambulanspersonalen som hämtar patienten.

Beställ ambulanstransport – instruktion och beställningsunderlag

Beställ ambulanstransport

Samtliga ambulanstransporter beställs genom att kontakta Region Skånes Larmcentral på telefonnummer 040-676 93 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.