Beställning av ambulanstransporter

Ambulanstransporter är till för patienter med behov av övervakning och vård under transporten.

Du som vårdgivare beslutar om ambulanstransport av patient i samråd med Region Skånes Larmcentral.

Om patienten inte är i behov av övervakning eller vård under transporten, är resan en sjuk- eller överflyttningsresa.

Fyll alltid i blanketten för ambulansbeställning (instruktion och beställningsunderlag) innan du lägger en beställning. Blanketten ska överlämnas till ambulanspersonalen som hämtar patienten.

Planerade resor

För planerade resor, skickas underlaget till Region Skånes Larmcentral som en webbeställning:

För att genomföra beställningen, måste du kunna legitimera dig med e-tjänstekort och tillhörande PIN-kod. Patientens tillstånd rapporteras enligt SBAR.

Brådskande resor

Är resan brådskande på grund av patientens omedelbara tillstånd, kontakta Region Skånes Larmcentral på telefonnummer 040-676 93 00. Rapportera enligt SBAR.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.