Beställning av ambulanstransporter

Ambulanstransporter är till för patienter med behov av övervakning och vård under transporten.

Du som vårdgivare beslutar om ambulanstransport av patient i samråd med Region Skånes Larmcentral.

Om patienten inte är i behov av övervakning eller vård under transporten, är resan en sjuk- eller överflyttningsresa.

Planerade resor

För planerade resor, skickas underlaget till Region Skånes Larmcentral som en webbeställning:

För att genomföra beställningen, måste du kunna legitimera dig med e-tjänstekort och tillhörande PIN-kod. Patientens tillstånd rapporteras enligt SBAR.

Brådskande resor

Är resan brådskande på grund av patientens omedelbara tillstånd, kontakta Region Skånes Larmcentral på telefonnummer 040-676 93 00. Rapportera enligt SBAR.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.