Beställning av ambulanstransporter

Ambulanstransporter är till för patienter med behov av övervakning och vård under transporten.

Du som vårdgivare beslutar om ambulanstransport av patient i samråd med Region Skånes Larmcentral.

Om patienten inte är i behov av övervakning eller vård under transporten, är resan en sjuk- eller överflyttningsresa. 

Fyll alltid i blanketten för ambulansbeställning innan du kontaktar Region Skånes Larmcentral. Blanketten ska överlämnas till ambulanspersonalen som hämtar patienten.

Beställ ambulanstransport

Samtliga ambulanstransporter beställs genom att kontakta Region Skånes Larmcentral på telefonnummer 040-676 93 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.