Introduktion för utlandsutbildade med legitimationsyrken

Region Skånes International Office är en verksamhet som bland annat har i uppdrag att underlätta för hälso-och sjukvården vid rekrytering och introduktion av medarbetare från annat land.

För att underlätta introduktion i svensk sjukvård så finns beslut om särskilda insatser för personer som har ett legitimationsyrke med utbildning från annat land. För att nå Socialstyrelsens krav för svensk legitimation kan bland annat erbjudas plats för språkauskultation för att den utlandsutbildade ska ges möjlighet att träna svenska språket i klinisk miljö.

För utomeuropeiskt utbildade som klarat Socialstyrelsens kunskapsprov krävs en praktisk tjänstgöring som sista del i processen för en svensk legitimation. International Office ersätter den verksamhet som tar emot för sådan tjänstgöring.

Praktik för utlandsutbildade

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.