Reumatoid artrit (RA) del 1 – introducerat vårdförlopp

Vårdförloppet Reumatoid artrit (RA) del 1: Tidig diagnostik och behandling är introducerat i berörda verksamheter. LAG artrit inklusive reumatoid artrit kan stötta din verksamhet vid introduktion och uppföljning. De har även tagit fram ett utbildningsmaterial som du kan använda i din verksamhet.

Kunskapsstödets omfattning och mål

Nationellt system för kunskapsstyrning har tagit fram vårdförlopp avseende reumatoid artrit (del 1 och del 2). Del 1 är introducerat i Region Skåne.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Reumatoid artrit (RA) del 1

Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om reumatoid artrit och avslutas när patienten har haft diagnosen i ett år.

De nationella målen med vårdförlopp RA del 1 är att:

  • Öka andelen patienter som snabbt når remission eller låg sjukdomsaktivitet.
  • Minska andelen patienter som utvecklar bestående funktionsnedsättning.
  • Minska tiden från välgrundad misstanke om RA till diagnos och behandling.
  • Patienten ska få behandling och monitoreras enligt befintliga riktlinjer.

Dessa berörs av vårdförloppet

Du som träffar patienter med ledvärk kan beröras av vårdförloppet. Huvudsakligen berörs vårdcentraler och reumatologimottagningar.

Reumatologimottagning

Du som arbetar på en reumatologimottagning behöver känna till att vårdförloppet är introducerat samt vad det innebär på din mottagning. Kontakta din chef om du vill veta mer.

Vårdcentral, ortopedmottagning eller handkirurgimottagning

Du som arbetar på en vårdcentral, ortopedmottagning eller handkirurgimottagning behöver känna till följande:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.