Prislistor laboratoriemedicin

Prislistor för laboratoriemedicin för Södra sjukvårdsregionen, inklusive Region Skåne, samt övriga kunder.

Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen 

Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen (Blekinge, Södra Halland och Kronoberg) avser kunder som organisatoriskt tillhör Region Skåne eller annan region inom Södra sjukvårdsregionen samt vårdenheter inom hälsoval Skåne eller av Region Skåne annan upphandlad verksamhet.

Den solidariskt finansierade verksamheten avser verksamhet inom södra sjukvårdsregionen.

Övriga kunder

Övriga kunder avser vårdenheter vid regioner utanför Södra sjukvårdsregionen samt kommuner och statliga myndigheter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.