Prislistor laboratoriemedicin

Region Skåne/Södra sjukvårdsregionen avser kunder som organisatoriskt tillhör Region Skåne eller annat landsting inom Södra sjukvårdsregionen samt vårdenheter inom hälsoval Skåne eller av Region Skåne annan upphandlad verksamhet.

Övriga kunder avser vårdenheter vid landsting utanför södra sjukvårdsregionen, kommuner, statliga myndigheter och företag.

Den solidariskt finansierade verksamheten avser verksamhet inom södra sjukvårdsregionen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter