Prislistor laboratoriemedicin

Region Skåne/Södra sjukvårdsregionen avser kunder som organisatoriskt tillhör Region Skåne eller annan region inom Södra sjukvårdsregionen samt vårdenheter inom hälsoval Skåne eller av Region Skåne annan upphandlad verksamhet.

Övriga kunder avser vårdenheter vid regioner utanför södra sjukvårdsregionen samt kommuner och statliga myndigheter.

Den solidariskt finansierade verksamheten avser verksamhet inom södra sjukvårdsregionen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!