Certifiering för tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar

Vad som krävs och hur du som läkare ansöker om certifiering för att göra tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar.

Enligt Skånemodellen för läkemedelsgenomgångar krävs att geriatriker, klinisk farmakolog eller apotekare deltar vid en tvärprofessionell läkemedelsgenomgång. 

Du som är läkare kan ansöka om certifiering om du har närliggande specialiteter samt kompetens motsvarande geriatriker och klinisk farmakolog inom farmakologi och äldres läkemedelsbehandling
Du måste uppfylla kraven för både formell och reell kompetens.

Formell kompetens för certifiering är specialist i närliggande specialitet.

Reell kompetens för certifiering:

  • Goda kunskaper om läkemedel samt deras indikationer och effekter, speciellt med hänsyn till för individen specifika faktorer.
  • Bred kännedom om flertalet terapiområden
  • God kunskap om åldrandets effekter på farmakokinetik och farmakodynamik vid läkemedelsbehandling av äldre
  • Erfarenhet av läkemedelsgenomgångar

Den certifierade läkarens roll

En certifierad läkare bidrar med att identifiera problem som är relaterade till behandling med läkemedel. Hen dokumenterar dessa i journalen som stöd till patientansvarig läkare. Hen ansvarar även för att samtliga riskfaktorer beaktas vid läkemedelsgenomgången.

Den certifierade läkaren ersätter apotekaren som stöd till patientansvarig läkare och kan därför inte göra tvärprofessionell läkemedelsgenomgång på sina egna patienter.

Ansök

Ansökan är individuell. Det är verksamhetschefen som skickar in ansökan.

Fyll i ansökan och skicka den till lakemedelsradet@skane.se. Märk e-postmeddelandet med ”Certifiering läkemedelsgenomgång” för att underlätta och påskynda hanteringen. Tänk på att du måste ha fyllt i hela ansökningen rätt.

Ansökan certifiering tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar (docx)

Så går det till när ansökan är inskickad

En arbetsgrupp som är utsedd av Läkemedelsrådet behandlar ansökan. De gör en individuell bedömning om personen har den kompetens som krävs.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.