Systeminformation

Här kan du läsa om systemuppgraderingar och systeminformation.

Två större systemuppgraderingar kommer att genomföras på ISPASS varje år. En på våren och en på hösten. Dessa förändringar innebär olika tekniska förändringar för att vidmakthålla och säkerställa driften. Samt planerade förbättringsåtgärder.

  • Vi kommer också att genomföra konfigurations uppgradering som är mer inriktad på att förändra funktionaliteten i systemet.
  • Utöver planerade releaser så kan det under året bli nödvändigt med mindre rättningar.

Nuvarande version

Den version som just nu används i Region Skåne är 16.1.

Versioner

  • Planerat datum oktober 2016.

  • Version 18.1 är i huvudsak version 17.1 men kommer även innehålla stöd för säkerhetstjänsterna vilket skapar förutsättningar för sammanhållen journalföring. Modul för RLS. Release Notes finns ännu ej tillgängliga för version 18.1. Planerat datum i början av maj.

  • Version 17.1 kommer att ingå i version 18.1 på grund av samordningsvinster.

  • Tester och utvärdering pågår inget planerat datum för breddinförande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.