Systeminformation

Här kan du läsa om systemuppgraderingar och systeminformation.

Två större systemuppgraderingar kommer att genomföras på ISPASS varje år. En på våren och en på hösten. Dessa förändringar innebär olika tekniska förändringar för att vidmakthålla och säkerställa driften. Samt planerade förbättringsåtgärder.

  • Vi kommer också att genomföra konfigurations uppgradering som är mer inriktad på att förändra funktionaliteten i systemet.
  • Utöver planerade releaser så kan det under året bli nödvändigt med mindre rättningar.

Nuvarande version

Den version som just nu används i Region Skåne är 16.1.

Versioner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter