Systeminformation

Här kan du läsa om systemuppgraderingar och systeminformation.

Systemuppgraderingar kommer att genomföras på ISPASS ungefär en gång per år. Dessa förändringar innebär olika tekniska förändringar för att vidmakthålla och säkerställa driften. Samt planerade förbättringsåtgärder.

  • Vi kan också att genomföra konfigurations uppgradering som är mer inriktad på att förändra funktionaliteten i systemet.
  • Utöver planerade releaser så kan det bli nödvändigt med mindre rättningar.

Nuvarande version

Den version som just nu används i Region Skåne är 23.1.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.