Anpassa vårdsystemet

Region Skåne har köpt in ett vårdsystem som vi anpassar till den svenska och skånska vården.

Det finns tre olika områden där Region Skånes SDV-projekt arbetar med anpassningar av det nya digitala vårdsystemet:

  • Mjukvaruutveckling, som rör det nya systemets ramverk, eller källkod
  • Konfiguration
  • Innehåll

I det första fallet då något måste ändras i källkoden måste detta beställas från leverantören Oracle Health. Dessa ärenden kan vara varierande, från att Region Skåne vill att personnummer ska skrivas på ett visst sätt till att mjukvaran anpassas för standarder eller lagstiftning vi måste följa.

Det andra stora området, konfiguration, kräver inga beställningar utan detta kan vi själva påverka. Det handlar om sådant som: Vad ser jag först då jag öppnar journalen? Vad dokumenterar vi, till exempel på hur många olika sätt ska vi kunna dokumentera blodtryck?

Den tredje biten att anpassa är innehåll. Det omfattar exempelvis sådant som användare och behörigheter.

Varför anpassa SDV till den skånska vården?

I SDV-projektet samlas medarbetare från hela Region Skåne för att ta fram och enas om processer för vårdens arbete och anpassa det nya systemet till oss i Skåne. Även patientrepresentanter deltar i arbetet.

Region Skåne har köpt ett komplett system, men det handlar inte bara om att ersätta ett system med ett annat. Med stöd av framtagna arbetsflöden som beskriver hur skånsk vård fungerar och hur hela patientresan ser ut kan vi ställa krav på vad vi behöver i systemet och hur det bör fungera. På så sätt tar vi inte med oss dåliga lösningar från de gamla systemen, och där det behövs får vi nya arbetssätt som gynnar såväl vårdmedarbetarna som patienten.

Anpassning i flera steg

Vi kan inte ändra allt i ett första steg. Vissa önskemål kommer kvarstå, det kan bero på lagstiftning som vi inte kan påverka, tekniska barriärer eller verksamhetsutveckling som inte ryms inom SDV-projektet. Till skillnad från dagens journalsystem ger dock det nya mer utrymme för förändringar och utveckling framåt.

När alla verksamheter har fått SDV tar inte utvecklingen slut. Det är snarare då det börjar, när alla är ombord och arbetar i samma system.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.