Vård för personer i och från andra regioner samt vård utomlands

Regelverk och information om fritt vårdsökande, remiss/betalningsförbindelse, förskrivning av hjälpmedel och läkemedel med mera.

Regelverk och ansökningsformulär avseende viss specialistvård hos privata vårdgivare och utomlands samt rehabilitering på Valjeviken.

Vård utomlands med information om vård i annat EU/EES-land, patientförsäkring, vårdhygien och smittskydd samt hemtransporter i samband med vård utomlands.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.