Vård i andra landsting och utomlands

Information om regler för vård i andra landsting i Sverige, vård i annat EU/EES samt information om möjligheten att för enskild patient ansöka om viss specialistvård utomlands som inte finns i Sverige.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter