Vård för personer i och från andra regioner samt vård utomlands

Regelverk och information om fritt vårdsökande, remiss/betalningsförbindelse, förskrivning av hjälpmedel och läkemedel med mera.
Regelverk och ansökningsformulär avseende viss specialistvård hos privata vårdgivare och utomlands samt rehabilitering på Valjeviken.
 
Vård utomlands med information om vård i annat EU/EES-land, patientförsäkring, vårdhygien och smittskydd samt hemtransporter i samband med vård utomlands.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter