Vård i andra landsting och utomlands

Information om regler för vård i andra landsting i Sverige, vård i annat EU/EES samt information om möjligheten att för enskild patient ansöka om viss specialistvård utomlands som inte finns i Sverige.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter