Vård inom/utom landet

Här hittar du information om regler för vård i andra landsting i Sverige, vård av personer från andra länder samt asylsökande och papperslösa.  Du hittar även information om vård i annat EU/EES samt information om möjligheten att för enskild patient ansöka om viss specialistvård utomlands som inte finns i Sverige.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter