Vård i andra regioner och utomlands

Regelverk för vård i andra regioner i Sverige samt för vård i annat EU/EES-land. Regelverk och ansökningsblankett för "Viss specialistvård" - möjlighet för verksamhetschef att för enskild patient ansöka om specialistvård hos privat vårdgivare utan avtal med någon region eller utomlands om vården inte finns i Sverige.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter