Min barnmorska

Min barnmorska är en vårdmodell där huvuddelen av vården ges av en ansvarig barnmorska (Min barnmorska). Barnmorskan följer den gravida kvinnan under hela graviditeten, under förlossningen och i eftervården. Under tre år genomförs Min barnmorska i form av ett projekt på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Att få ha samma barnmorska skapar möjlighet till trygghet och större delaktighet under hela vårdkedjan. Kring den ansvariga barnmorskan finns ett barnmorsketeam och den gravida kvinnan träffar alla i teamet under sin graviditet - för att säkerställa kontinuitet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett Skånes universitetssjukhus i Malmö i uppdrag att i projektform utveckla en sammanhållen vårdkedja för en utvald grupp gravida kvinnor. Projektet löper under tre år. Som en del av projektet har BB Min barnmorska Malmö inrättats.

För gravida med extra behov av trygghet

Vårdmodellen Min barnmorska riktar sig till gravida som kan ha ett extra behov av trygghet och kontinuitet under graviditet, förlossning och eftervård.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att målgrupper för projektet är gravida kvinnor som bor i Malmö och som:

  • har förlossningsrädsla
  • har ångest och oro
  • inte talar svenska eller engelska och får sitt första barn i Sverige

Bidra till en positiv graviditet och förlossningsupplevelse

Vårdmodellen har testats och införts - med goda resultat - både i Sverige och internationellt. Erfarenheter från andra vårdgivare ligger till grund för utformningen av detta projekt.

Vi vet att kvinnor värderar trygghet och det psykosociala omhändertagandet lika högt som det medicinska under förlossningen. Att få ha samma barnmorska hela vägen kan skapa trygghet och möjlighet till ökad delaktighet under förlossningen, vilket är särskilt viktigt vid förlossningsrädsla eller oro och ångest.

Att få en positiv förlossningsupplevelse innebär en bra start på föräldraskapet och kan ha betydelse för föräldrablivandet, amning och den psykiska hälsan.  

Barnmorskorna får en unik möjlighet att skapa en förtroendefull relation med kvinnorna och deras familjer genom att följa dem hela vägen genom graviditet, födande och eftervård.

BB Min barnmorska från vecka 20

Fram till graviditetsvecka 20 har primärvårdens barnmorskemottagningar (offentliga och privata) huvudansvaret för den gravida kvinnan.

Barnmorskor och läkare i privat och offentlig primärvård som möter kvinnan tidigt i graviditeten, har en särskilt viktig roll för att fånga upp målgruppen samt informera om, och i samråd med den gravida kvinnan ta beslut om att skicka remiss till BB Min barnmorska Malmö. Det kan till exempel ske vid hälsosamtal, inskrivningssamtal eller andra besök.

Efter graviditetsvecka 20 lämnas ansvaret över till BB Min barnmorska Malmö för de kvinnor som har bedömts kunna ingå i projektet. Kvinnan skrivs då in på BB Min barnmorska. Den gravida kvinnan träffar i första hand sin barnmorska på Skånes universitetssjukhus i Malmö, men erbjuds också hembesök och digitala videomöten.

Födseln sker på förlossningsavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö, där ansvarig barnmorska eller någon från teamet bistår och där BB Min barnmorska har förlossningsrum.

Remissinformation

Från mitten av juni 2024 går det att skicka remiss för kvinnor som bedöms kunna ingå i vårdmodellen och som är i graviditetsvecka 20 eller senare när verksamheten startar den 21 oktober.

Remissinformation Min barnmorska Malmö

Mer om projektet Min barnmorska Malmö

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.