Läkarbesök

Patientavgifterna avser fysiska besök samt digitala vårdkontakter/vårdkontakter på distans som ersätter fysiska besök hos läkare.
  • Läkarbesök/digital vårdkontakt hos specialist i allmänmedicin på vårdcentral: 200 kronor
  • Läkarbesök/digital vårdkontakt hos andra specialister än i allmänmedicin: 300 kronor
  • Besök på sjukhusens akutmottagningar (gäller inrättade akutmottagningar oavsett specialitet): 400 kronor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.