Läkarbesök

Patientavgifterna avser fysiska besök samt digitala vårdkontakter hos läkare
Läkarbesök/digital vårdkontakt hos specialist i allmänmedicin på vårdcentral 200 kr
Läkarbesök/digital vårdkontakt hos andra specialister än i allmänmedicin 300 kr
på sjukhusens akutmottagningar ** 400 kr

** Gäller inrättade akutmottagningar oavsett specialitet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter