Läkarbesök

Patientavgifterna avser fysiska besök samt digitala vårdkontakter hos läkare
  • Läkarbesök/digital vårdkontakt hos specialist i allmänmedicin på vårdcentral - 200 kr
  • Läkarbesök/digital vårdkontakt hos andra specialister än i allmänmedicin - 300 kr
  • Besök på sjukhusens akutmottagningar (gäller inrättade akutmottagningar oavsett specialitet) - 400 kr

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.