1177 direkt

1177 direkt ger dig som vårdgivare en möjlighet att prioritera och bättre förbereda dig inför möte med patienten. 1177 direkt är en digital tjänst för symtombedömning, hänvisning och chatt som erbjuds på Region Skånes offentligt drivna vårdcentraler.

Vad är 1177 direkt?

1177 direkt är en digital tjänst där invånaren blir en mer aktiv deltagare i sin egen hälsa och vård. Det handlar om ett enkelt automatiserat sätt att få digital symtombedömning och hänvisning för vidare vård. Tjänsten stödjer digitala vårdmöten via chatt och video. Tjänsten finns på samtliga av Primärvården Skånes vårdcentraler. 

Så fungerar 1177 direkt

Patienter som söker vård i tjänsten börjar med att fylla i ett antal frågor om sina symtom och besvär. Efter det görs en automatiserad symtombedömning. Patienten får egenvårdsråd, men också möjlighet till chatt eller videosamtal med vården. Om det behövs kan vårdpersonalen boka in fysiska besök på den vårdcentral där patienten är listad. 

Tjänsten kommer till en början erbjudas på Primärvårdens Skånes vårdcentraler.

Plattformen för symtombedömning och hänvisning är upphandlad av Inera och erbjuds till regionerna som en nationell tjänst med stöd för regionala och lokala anpassningar för att kunna hänvisa och styra patientflöden utifrån regionala regelverk och behov.

Positiva effekter/förbättringar

Tjänsten ska bidra till effektmålen i Region Skånes omställningsarbete mot bättre hälsa för fler. Några exempel på effektmål:

  • Bättre befolkningshälsa
  • Bättre upplevelser för patienter och medarbetare
  • Bättre kvalitet
  • Ökad tillgänglighet
  • Effektivare processer

Tidplan

Sedan november 2023 finns 1177 direkt på alla offentligt drivna vårdcentraler i Region Skåne. Tjänsten kommer stegvis implementeras även för andra professioner/medicinska områden som till exempel barnmorskemottagningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.