1177 direkt

1177 direkt ger dig som vårdgivare en möjlighet att prioritera och bättre förbereda dig inför möte med patienten. 1177 direkt är en digital tjänst för symtombedömning, hänvisning och chatt som erbjuds på Region Skånes offentligt drivna vårdcentraler och barnmorskemottagningar.

Vad är 1177 direkt?

1177 direkt är en digital tjänst där invånaren blir en mer aktiv deltagare i sin egen hälsa och vård. Det handlar om ett enkelt automatiserat sätt att få digital symtombedömning och hänvisning för vidare vård. Tjänsten stödjer digitala vårdmöten via chatt och video. Tjänsten finns på samtliga av Primärvården Skånes vårdcentraler och barnmorskemottagningar. 

Så fungerar 1177 direkt

Patienter som söker vård i tjänsten börjar med att fylla i ett antal frågor om sina symtom och besvär. Efter det görs en automatiserad symtombedömning. Patienten kan få egenvårdsråd, men också möjlighet till chatt eller videosamtal med vården. Om det behövs kan vårdpersonalen boka in fysiska besök på en barnmorskemottagning eller på den vårdcentral där patienten är listad. 

Tjänsten erbjuds i dagsläget på Primärvården Skånes vårdcentraler och barnmorskemottagningar.

Plattformen för symtombedömning och hänvisning är upphandlad av Inera och erbjuds till regionerna som en nationell tjänst med stöd för regionala och lokala anpassningar för att kunna hänvisa och styra patientflöden utifrån regionala regelverk och behov.

Positiva effekter/förbättringar

Tjänsten ska bidra till effektmålen i Region Skånes omställningsarbete mot bättre hälsa för fler. Några exempel på effektmål:

  • Bättre befolkningshälsa
  • Bättre upplevelser för patienter och medarbetare
  • Bättre kvalitet
  • Ökad tillgänglighet
  • Effektivare processer

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.