1177 direkt

1177 direkt är en digital tjänst för symtombedömning, hänvisning och chatt som ska införas på Region Skånes vårdcentraler.

Vad är 1177 direkt?

1177 direkt är en ny digital tjänst där invånaren blir en mer aktiv deltagare i sin egen hälsa och vård. Det handlar om ett enkelt automatiserat sätt att få digital symtombedömning och hänvisning för vidare vård. Tjänsten stödjer vårdmöten via chatt och video.

Så fungerar 1177 direkt

Användare av tjänsten börjar med att fylla i ett frågeformulär, därefter görs en digital symtombedömning varpå patienten hänvisas till egenvårdsråd alternativt till chatt eller videosamtal med vårdpersonal. Det finns även möjlighet för vårdpersonal att boka in fysiska möten för patienten på vårdcentralen som denne är listad på. 

Tjänsten kommer till en början finnas tillgänglig för några av Primärvården Skånes vårdcentraler med en etappvis utökning under hösten 2023. 

Plattformen för symtombedömning och hänvisning är upphandlad av Inera och erbjuds till regionerna som en nationell tjänst med stöd för regionala och lokala anpassningar för att kunna hänvisa och styra patientflöden utifrån regionala regelverk och behov.

Positiva effekter/förbättringar

Tjänsten ska bidra till effektmålen i Region Skånes omställningsarbete mot bättre hälsa för fler. Effektmålen för 1177 direkt är mätbara effekter av att tjänsten används. Några exempel på effektmål:

  • Bättre befolkningshälsa
  • Bättre upplevelser för patienter och medarbetare
  • Bättre kvalitet
  • Ökad tillgänglighet
  • Effektivare processer

Tidplan

Region Skåne jobbar stegvis med implementeringen av 1177 direkt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.