Forskningsstöd för ST-läkare

För dig som arbetar som ST-läkare finns möjlighet att få stöd för att forska. Detta erbjuder Centrum för primärvårdsforskning (CPF) tillsammans med IKVM Malmö (Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö) och ST-forum, Kompetenscentrum för primärvård i Skåne.

Forskningsmetodik

Centrum för primärvårdsforskning erbjuder två kursalternativ inom forskningsmetodik.

  • En längre, för dig som vill fördjupa dig i forskning och prova på att skriva ett eget arbete under tiden. Den vänder sig även till andra yrkesgrupper. Se IKVM:s hemsida för information.
  • En kortare, för dig som vill fräscha upp kunskaper från grundutbildningen och få en kickstart i ST-arbetet (se nedan).

Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) erbjuder en åttadagarsutbildning i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete för ST-läkare, oavsett inriktning. Kursen ges på uppdrag av Region Skåne.

Utbildningen ger grundläggande kunskap om medicinsk forskning och kvalitetsarbete. Deltagarna introduceras i ämnen som vetenskapsteori, epidemiologi, statistik, studiedesign, etik och implementering. 

Deltagare får efter genomgången utbildning Socialstyrelsens intyg om kurs i delmål 19 (SOSF 2008:17) respektive delmål a5 (SOSF 2015:8).

Avgiften är 8600 kr exklusive moms. För anställda inom Region Skåne ges ett regionalt bidrag. Varje klinik med vårdavtal med Region Skåne betalar endast 1800 kr per deltagare. Centrum för primärvårdsforskning fakturerar respektive arbetsplats. I kursavgiften ingår kursmaterial, fika och lunch samtliga kursdagar.

Läs mer och ansök

Vetenskapliga handledare

Behöver du vetenskaplig handledning? 

Du kan också kontakta AVC-teamledare Emelie Stenman via emelie.stenman@med.lu.se.

Kompetenscentrum för primärvård i Skåne (KCP)

Information från KCP, som arbetar producentneutralt för all primärvård i Region Skåne:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter