Forskningsstöd för ST-läkare

För dig som arbetar som ST-läkare finns möjlighet att få stöd för att forska. Detta erbjuder Centrum för primärvårdsforskning (CPF) tillsammans med ST-forum och Kompetenscentrum för primärvård i Skåne.

Forskningsmetodik

Centrum för primärvårdsforskning inom forskningsmetodik erbjuder två kursalternativ inom forskningsmetodik.

  • En längre, för dig som vill fördjupa dig i forskning och prova på att skriva ett eget arbete under tiden. Den vänder sig även till andra yrkesgrupper.
  • En kortare, för dig som vill fräscha upp kunskaper från grundutbildningen och få en kickstart i ST-arbetet. 

Aktuella kurser

CPF: Höstterminen 2020, Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete (HT-terminen – kurs Q3)

CPF: Höstterminen 2020, Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete (HT-terminen – kurs Q4)

Vetenskapliga handledare

Behöver du vetenskaplig handledning? 

Du kan också kontakta AVC-teamledare Emelie Stenman via emelie.stenman@med.lu.se.

Kompetenscentrum för primärvård i Skåne (KCP)

Information från KCP, som arbetar producentneutralt för all primärvård i Region Skåne:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter