Forskningsstöd för ST-läkare

För dig som arbetar som ST-läkare finns möjlighet att få stöd för att forska. Detta erbjuder Centrum för primärvårdsforskning (CPF) tillsammans med IKVM Malmö (Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö) och ST-forum, Kompetenscentrum för primärvård i Skåne.

Forskningsmetodik

Centrum för primärvårdsforskning erbjuder två kursalternativ inom forskningsmetodik.

  • En längre, för dig som vill fördjupa dig i forskning och prova på att skriva ett eget arbete under tiden. Den vänder sig även till andra yrkesgrupper. Se vidare nedan.
  • En kortare, för dig som vill fräscha upp kunskaper från grundutbildningen och få en kickstart i ST-arbetet (se nedan).

Grundläggande forskningsmetodik 30 hp

Nästa kurs i Grundläggande Forskningsmetodik 30 hp planeras till hösten 2021. Ansökning sker via särskild blankett senast den 15 april 2021.

Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) erbjuder en åttadagarsutbildning i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete för ST-läkare, oavsett inriktning. Kursen ges på uppdrag av Region Skåne.

Utbildningen ger grundläggande kunskap om medicinsk forskning och kvalitetsarbete. Deltagarna introduceras i ämnen som vetenskapsteori, epidemiologi, statistik, studiedesign, etik och implementering. 

Deltagare får efter genomgången utbildning Socialstyrelsens intyg om kurs i delmål 19 (SOSF 2008:17) respektive delmål a5 (SOSF 2015:8).

Avgiften är 9400 kr exklusive moms. För anställda inom Region Skåne ges ett regionalt bidrag. Varje klinik med vårdavtal med Region Skåne betalar endast 900 kr per deltagare. Centrum för primärvårdsforskning fakturerar respektive arbetsplats. I kursavgiften ingår kursmaterial, fika och lunch samtliga kursdagar.

Vårens kursdatum 2021

Läs mer och ansök:

Vetenskapliga handledare

Behöver du vetenskaplig handledning? 

Du kan också kontakta AVC-teamledare Emelie Stenman via emelie.stenman@med.lu.se.

Kompetenscentrum för primärvård i Skåne (KCP)

Information från KCP, som arbetar producentneutralt för all primärvård i Region Skåne:

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter