Beställningar

Här hittar du beställningsformulär för nya användare, enheter, certifikat samt åtkomst till Region Skånes olika journalsystem.

Offentliga vårdgivare

Beställ behörigheter via eKatalog (Region Skånes intranät)

Privata vårdgivare

Innan du gör beställningar, läs informationen under Komma igång (länk till sida på Vårdgivare Skåne). Kontrollera att du uppfyller alla tekniska krav som ställs på din utrustning.

Använd webbformulär för upplägg av användare i Skånekatalogen och åtkomst till Region Skånes nät.

Beställ därefter behörighet till relevant system. Använd webbformulär för respektive system. Se nedan "Fler beställningsformulär".

Beställning för nya eller befintliga användare

 1. Beställ e-tjänstekort (RS-kort).
  Certifikat finns redan på korten, någon ytterligare beställning eller nedladdning av certifikat behöver inte göras. Beställning nya SITHS-kort (excel)
 2. I webbformuläret "Beställning av behörighet" kan du beställa upplägg i Skånekatalogen, behörighet till NPÖ och Pascal samt extern åtkomst till Region Skånes nät via RSVPN eller VDI. I formuläret kan du även beställa reservkort och certifikat till reservkort.
  Beställning av behörighet 
 3. Beställ behörighet, inloggning med mera till respektive journalsystem gör du via formulären nedan.

Avbeställning av nya eller befintliga användare

 1. Avbeställ behörighet/inloggning med mera till respektive journalsystem via formulären nedan.
 2. Avbeställ extern åtkomst till Region Skånes nät och avregistrera användare i Skånekatalogen.
  Avbeställning av behörighet

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter