IT-beställningar

Här hittar du beställningsformulär för nya användare, enheter, certifikat samt åtkomst till Region Skånes olika journalsystem.

Offentliga vårdgivare

Privata vårdgivare

Innan du gör beställningar, läs igenom informationen på Komma igång sidan på Vårdgivare Skåne och kontrollera att du uppfyller alla tekniska krav som ställs på din utrustning.

Beställning för nya eller befintliga användare

 1. Katalogadministratör på vårdenhet lägger upp användaren i Skånekatalogen där RSID tilldelas. Om vårdenheten inte har egen katalogadministratör beställs upplägg i Skånekatalogen genom att fylla i webbformuläret.

  Beställning av behörighet (vardgivare.skane.se)

Avbeställning av nya eller befintliga användare

 1. Katalogadministratör på vårdenhet tar bort användaren i Skånekatalogen. Om vårdenheten inte har egen katalogadministratör beställs avregistrering i Skånekatalog genom att fylla i formuläret. 

  Avbeställning av behörighet (vardgivare.skane.se)


 2. Hantera och återlämna e-tjänstekort (RS-kort) enligt gällande rutiner.

  E-tjänstekort (RS-kort) (vardgivare.skane.se)

 3. Avbeställ extern åtkomst.

  Avbeställning av behörighet (vardgivare.skane.se)

 4. Avbeställ behörighet och inloggning till respektive journalsystem via rubriken Fler beställningsformulär.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.