Beställningar

Här hittar du beställningsformulär för nya användare, enheter, certifikat samt åtkomst till Region Skånes olika journalsystem.

Offentliga vårdgivare

Beställ behörigheter via eKatalog (Region Skånes intranät)

Privata vårdgivare

Innan du gör beställningar, läs informationen under menyn "Komma igång" till vänster. Kontrollera att du uppfyller alla tekniska krav som ställs på din utrustning.

Använd webbformulär för upplägg av användare i Skånekatalogen och åtkomst till Region Skånes nät.

Beställ därefter behörighet till relevant system. Använd webbformulär för respektive system.

Beställning för nya eller befintliga användare

  1. Beställ Telia E-legitimation
  2. I webbformuläret "Beställning" kan du beställa certifikat till Telia E-legitimation, upplägg i Skånekatalogen samt NPÖ och Pascal. Du kan också beställa extern åtkomst till Region Skånes nät via RSVPN eller VDI.
    Beställning (webbformulär)
  3. Beställ behörighet, inloggning med mera till respektive journalsystem via formulären nedan.

Avbeställning av nya eller befintliga användare

  1. Avbeställ behörighet/inloggning med mera till respektive journalsystem via formulären nedan.
  2. Avbeställ extern åtkomst till Region Skånes nät och avregistrera användare i Skånekatalogen.
    Avbeställning (webbformulär)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter