Bedömning av vård och tandvård som inte kan anstå

Vägledande information till dig som är behandlande läkare, tandläkare eller annan ansvarig vårdpersonal som ska bedöma om vården och tandvården kan anstå eller inte.

Sammanfattning av vad som ingår i vård som inte kan anstå

 • akut vård och behandling (omedelbar vård)
 • vård och behandling av sjukdomar och skador där även en måttlig
 • fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten
 • vård som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
 • vård för att undvika mer omfattande vård och behandling
 • vård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
 • vård som är följdinsatser av vård som getts (inklusive psykiatrisk vård)
 • mödrahälsovård
 • preventivmedelsrådgivning
 • vård vid abort
 • läkemedel som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner
 • smittskyddsinsatser
 • en hälsoundersökning (om den enskilde inte redan har fått det)
 • hjälpmedel vid funktionshinder (om inte patienten kan få tillgång till sådana på annat sätt)
 • sjukresor eller transport i samband med vårdtillfället
 • tolk i samband med vårdtillfället

Denna vård omfattar alla typer av vård; somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård samt tandvård.

Du bör bedöma vård för personer med särskilda behov (som utsatts för tortyr, allvarliga övergrepp eller trauma) särskilt omsorgsfullt.

Vägledande information för bedömningen av tandvård

Tandvård som inte kan vänta omfattar

 • tandvård och behandling av sjukdomar och skador där även måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten. Detta gäller även följdinsatser.
 • tandvård som ges för att motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd.
 • tandvård för att undvika mer omfattande vård och behandling.
 • tandvård för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder.
 • hjälpmedel vid funktionshinder om patienten inte kan få tillgång till det på annat sätt.

Regler kring tandvård för asylsökande och papperslösa (pdf)

Tänk på att bedöma tandvård för personer med särskilda behov som till exempel tortyr, allvarliga övergrepp och trauma särskilt omsorgsfullt.

Mer om vilken hjälp och vård som du har möjlighet

Se filmen på Röda korsets webbplats.

Vård som inte kan anstå – frågor och svar (rodakorset.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.