Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Nutrition i palliativ vård

Palliativ vård kan indelas i två stadier: vård vid kronisk sjukdom och vård i livets slutskede. Det palliativa skedet har blivit längre och därmed får nutritionen större betydelse.

WHOs definition av palliativ vård 2005

"Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.”

Rekommendationer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!