Identifiering och registrering

Hur papperslösa identifierar sig och hur du registrerar dem.

Identifiering 

Tänk på att en papperslös har rätt till vård oavsett om hen kan legitimera sig eller inte. Fråga om den papperslöse kan identifiera sig. Tänk på att alltid jämföra bilden på legitimationen med personen som du har framför dig. 

Den vuxna som har kommit med barnet till vårdenheten ska i den mån det går kunna legitimera sig. 

Om personen inte vill visa eller inte har någon ID-handling 

Du ska informera personen om följande: 

  • Att en anteckning om legitimationsvägran eller att det inte går att styrka identitet kommer att ske. 
  • Att ett reservnummer kommer att skapas och att journalföring kommer att ske på reservnumret. 

Registrering 

Du ska skapa ett reservnummer. Förklara följande för patienten: 

  • att hen alltid ska visa/uppge reservnumret i kontakten med vården i Region Skåne. Detta för att underlätta journalföring och receptförskrivning
  • att reservnumret är personligt och att patienten inte får låna ut det till någon annan. Detta på grund av patientsäkerhetsskäl. 

Om patienten saknar födelsedata eller behöver vara anonym 

Reservnumret ska innehålla årtal (ÅÅÅÅ) utifrån din grova uppskattning av hens ålder och med dagens datum, det vill säga månad och dag (MMDD). Du ska alltså registrerande följande: 

  • Uppskattat födelseår samt dagens datum och reservnummer 
  • Efternamn, förnamn - OID, OID 
  • Adress okänd 

Anledningen till att ålder ska uppskattas är för att undvika att automatiska system förväxlar vuxna och barn. 

Om patienten har uppgifter om födelsedata eller inte behöver vara anonym 

Skriv in patients fullständiga uppgifter, så som födelsedata, för-och efternamn om patienten ger sitt medgivande. 

Registrering i Pasis och PMO 

Registreringsanvisning Vårdcentral i Pasis och PMO 2024 (pdf) 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.