Kritisk benischemi – introducerat vårdförlopp

Vårdförloppet är introducerat i berörda verksamheter. LAG kritisk benischemi kan stötta din verksamhet vid introduktion och uppföljning. De har även tagit fram ett utbildningsmaterial som du kan använda i din verksamhet.

Kunskapsstödets omfattning och mål

Nationellt system för kunskapsstyrning har tagit fram Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kritisk benischemi.

Kritisk benischemi (nationelltklinisktkunskapsstod.se) 

Vårdförloppet inleds vid välgrundad misstanke om kritisk benischemi och avslutas vid uppföljning efter behandling.

Det övergripande målet med vårdförloppet är att skapa en välorganiserad vårdkedja som minimerar onödiga väntetider för patienten och optimerar tillgängliga resurser för att kunna rädda patientens ben och liv.

Dessa berörs av vårdförloppet

Du som träffar patienter med bensår eller vilovärk i ben kan beröras av vårdförloppet. Huvudsakligen berörs du som jobbar på en vårdcentral, inom kommunal vård, på en akutmottagning eller på en kärlmottagning.

Det här behöver du i verksamheten känna till

Du som arbetar på en kärlmottagning behöver känna till att vårdförloppet är introducerat samt vad det innebär på din mottagning. Kontakta din chef om du vill veta mer. 

Du som arbetar på vårdcentral behöver känna till följande:

  • Patienter med tecken till sänkt blodcirkulation i benen bör få en snabb utredning och handläggning enligt vårdförloppet.
  • Vid välgrundad misstanke om kritisk ischemi bör remiss skickas omgående, direktkontakt med kärlkirurg i vissa fall.
  • Den befintlig AKO Skåne-riktlinjen Benartärsjukdom för primärvården har uppdaterats.

    Den befintlig AKO Skåne-riktlinjen Benartärsjukdom för primärvården har uppdaterats. Vårdförloppet stämmer väl överens med befintlig Benartärsjukdom - AKO Skåne-riktlinje för primärvården.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.