Infektionsmanualer

Infektionsmanualer för ambulanssjukvård, neonatalvård, operationsavdelningar och pre/postoperativa enheter samt slutenvård. Infektionsmanualerna fungerar som en snabbguide med specifika vårdhygieniska åtgärder som vissa smittämnen kräver.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.