Förskrivarutbildning

Alla som förskriver hjälpmedel och förbrukningsartiklar ska ha kunskap om förskrivningsprocessen och vilket ansvar och vilka skyldigheter som följer med att förskriva.

Via Socialstyrelsens olika webbutbildningar kan du lära dig mer om ditt ansvar som förskrivare. Du hittar länk till respektive utbildning under rubrikerna "Hjälpmedel" och "Förbrukningsartiklar".

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.