Förskrivarutbildning

Alla som förskriver hjälpmedel och förbrukningsartiklar ska ha kunskap om förskrivningsprocessen och vilket ansvar och vilka skyldigheter som följer med att förskriva.

Via Socialstyrelsens olika webbutbildningar kan du lära dig mer om ditt ansvar som förskrivare. Du hittar länk till respektive utbildning under rubrikerna "Hjälpmedel" och "Förbrukningsartiklar".

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter