Förskrivarutbildning

Alla som förskriver hjälpmedel och förbrukningsartiklar ska ha kunskap om förskrivningsprocessen och vilket ansvar och vilka skyldigheter som följer med att förskriva.

Via Socialstyrelsens olika webbutbildningar kan du lära dig mer om ditt ansvar som förskrivare. Du hittar länk till respektive utbildning under rubrikerna "Hjälpmedel" och "Förbrukningsartiklar".

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!