Autismspektrumstörningar och intellektuell funktionsnedsättning

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Autismspektrumstörningar och intellektuell funktionsnedsättning
  Se Bakgrundsmaterial  

Terapiråd

Det finns ingen specifik medicinsk behandling för dessa tillstånd, som ofta förekommer samtidigt som exempelvis depression, ångest, bipolär sjukdom eller schizofreni och som behandlas med samma mediciner som för normalfungerande.

Patienterna kan ibland vara mer biverkningskänsliga för psykofarmaka, till exempel reagera med psykostillstånd på sömnpreparat som zolpidem. Ibland kan de däremot behöva högre doser. Om medicinering för aggressivitet krävs så är risperidon i små doser godkänt för beteendeproblem i dessa grupper.

Psykofarmaka till barn och äldre

Allmänt

Dessa patienter har en starkt ökad förekomst av alla former av psykiatriska sjukdomar, men är svårdiagnostiserade eftersom de kan ha svårigheter att själva kommunicera sina symtom.

Oros- och ångesttillstånd kan dessutom ibland vara ett sätt att kommunicera somatisk sjukdom med värk eller annan sjukdomskänsla. Man måste därför lägga stor möda på att få bra beskrivningar från närstående/lärare/annan personal.

Det är viktigt att försöka diagnostisera underliggande psykiatri, såsom depression, ångest, bipolär sjukdom eller schizofreni. Man ska också komma ihåg att dessa personer ibland kan hamna i psykostillstånd vid stor stress, som förändringar i invand miljö.

Många kommer till psykiatrin för aggressivitet som är svårhanterbar. Det viktigaste är att undersöka hur deras vardag ser ut och reducera stress och erbjuda lämpliga aktiviteter.

Autism med intellektuell funktionsnedsättning – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Neuropsykiatriska sjukdomstillstånd:

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.