Medspeech

Medspeech är ett program utvecklat för digital diktering. Programmet är utvecklat för att på ett säkert sätt kunna stödja dikteringsprocessen på ett sjukhus eller på en vårdcentral.

Medspeech kan med fördel integreras direkt till journalsystemet. Det går att få med sig patientinformation från journalen in i Medspeech och vice versa, detta beroende på vilket journalsystem du arbetar i. 

I Medspeech samlas diktaten i en sökbar lista där framförallt sekreterarna hämtar diktaten, lyssnar av dem och skriver in i journalen. Det finns också möjlighet för dikterare och annan personal med behörighet att lyssna av diktaten om de inte hunnit skrivas in i journalen. 

Beställning och behörighet

Beställning av åtkomst till Medspeech för nya användare.

Kontobeställningar – offentliga vårdgivare

Ritz (ritz.skane.se)

Kontobeställningar Melior samt Medspeech – privata vårdgivare

Kontobeställningar PMO samt Medspeech – privata vårdgivare

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.