Skelettskada

Rekommendationer vid misstänkt skelettskada.

Rekommendationer

 • Stora blödningar utan kärlskada kan föreligga främst vid instabil bäckenfraktur, femurfraktur, öppen fraktur proximalt om fotled/handled, samt vid multipla långa rörbensfrakturer. Observera summationseffekten av frakturer och viscerala skador som ofta föreligger samtidigt efter högenergetiskt trubbigt våld!

  Snabbt expanderande hematom, blek extremitet, bortfall av distal puls och observerad pulserande blödning är ”hard signs” indikerande kärlskada.

 • Bäckenfraktur 

  Bäckenringens stabilitet ska inte testas akut. 

  Klinisk undersökning innefattar

  • inspektion (förkortning/rotationsfelställning av benet, sår, hematom, fluktuerande mjukdelar)
  • palpation.

  Viktigt med inspektion/palpation av uretra/vagina/rektum då blödning här kan signalera öppen fraktur.

  Vid misstänkt instabil fraktur används speciell bäckengördel och tårna hålls samman. Bäckengördeln ska endast öppnas och lättas på efter ordination av ortoped eller annan PAL. Kontroll av begynnande trycksår betittas endast i kanterna ungefär varannan till var 4:e timme utan att bäckengördeln öppnas upp. Bäckengördeln ska lättas på åtminstone en gång inom 12 timmar. Vid tidig hemodynamisk påverkan på grund av bäckenfraktur ska akut/urakut angiografi eller öppen retroperitoneal packning samt extern fixation övervägas.

  Femurfraktur

  Diafysär femurfraktur kan stabiliseras temporärt med till exempel "Hare-splint" eller gipsskena. Observera risken för trycksår glutealt motsvarande den proximala kudden på splinten.

  Om det kan förmodas att operation kommer att fördröjas med hänsyn till övriga skador ska Hare-splinten bytas mot annan metod, till exempel tibiasträck eller gipsskena. För distala femurfrakturer liksom för övriga instabila frakturer runt knäet fungerar gipsskena bäst.

  Multipla rörbensfrakturer

  Multipla rörbensfrakturer medför ofta blödningar. 

  • Femurfraktur cirka 1,5 liter.
  • Humerusfraktur cirka 0,5 liter.
  • Tibiafraktur cirka 0,5-1 liter.
  • Bäckenfraktur, öppen fraktur och traumatisk amputation - massiv blödning.

  Beakta summationseffekten.

 • I de flesta fall används gipsskena, se dock ovan vad gäller femur. Grovreposition av felställda skador utförs genast, före röntgen. Spola av synlig smuts vid öppen fraktur innan protruderande ben reponeras. Sårrevision görs på operationsavdelning.

  Antibiotika används vid alla öppna frakturer, även små genomstick (se antibiotikaprofylax). Överväg tetanus-skydd. Kontrollera distalstatus, såväl före som efter reposition/stabilisering. Vid påverkad cirkulation efter reposition – överväg kärlkirurgkonsult/angiografi. Täck öppna skador med sterila kompresser. Kontakta ortoped direkt.

 • Görs så snart som möjligt med hänsyn tagen till patientens övriga tillstånd. Remissens omfattning beror på kliniska fynd, det vill säga undersökningen bör vara riktad. DT för kotpelare och bäcken bör genomföras vid högenergitrauma. 

 • Högenergitrauma, status/symptom från kotpelaren, neurologisk påverkan och medvetandepåverkan inger misstanke om spinal skada. Initial handläggning som om ryggen/nacken vore instabil. Rörelsebegränsa i planläge.

  DT görs på hela columna om högenergetiskt trauma och riktad undersökning om lågenergetiskt. Dokumentera och re-evaluera neurologiskt status. Ansvaret för bedömning av mekanisk stabilitet vid skada i kotpelare vilar som regel på tjänstgörande ortoped.

 • Behovet att immobilisera en extremitet prioriteras enligt ATLS och patientens status. Patient som inkommer med vakuumsplint kan gå till röntgen/operation med vakuumsplint om det finns andra livshotande skador som prioriteras högre.

  Vakuumsplinten är genomsläpplig vid slätröntgen men inte vid DT. Detta måste då dokumenteras och graden av distalstatusbedömning anges.

  Vid gipsning på akutrummet används enbart kalkgips och läggs efter ordination av undersökande ortoped. I vissa fall kan man eventuellt använda färdiga skenor om det saknas gipskompetent personal. Smycken och kläder avlägsnas före gipsning.

  Distalstatus bedöms och dokumenteras före och efter fixation. Om åtgärd av fraktur kommer att dröja är det viktigt att detta tas i beaktning i form av riklig polstring. Detsamma gäller för äldre patienter. Gipsad extremitet ska om möjligt ligga i högläge med hjälp av kudde.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.