Läkemedelsrelaterad käkbensnekros

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Läkemedelsrelaterad käkbensnekros
  Se Bakgrundsmaterial  

Terapiråd

Läkemedelsrelaterad käkbensnekros är ett svårbehandlat tillstånd där förebyggande åtgärder är viktiga (2, 3). I avvaktan på evidensbaserade riktlinjer rekommenderas tandvård enligt nedan under pågående behandling med antiresorptiva läkemedel (2, 3, 4).

Förebyggande åtgärder inför lågdosbehandling (vid osteoporos eller cancer utan spridning till skelettet) med antiresorptiva läkemedel

Dessa åtgärder utförs till tandvårdstaxa. Remiss från sjukvården till tandvården är ett bra sätt att kommunicera kring patientens planerade behandling.

 • Kontrollera att patienten har regelbundna tandvårdsvanor
 • Kontroller att inga akuta besvär från munhålan föreligger.
 • Informera patienten om egenvård för att optimera munhälsan. Avsikten är att förebygga orala sjukdomstillstånd som kan behöva åtgärdas med kirurgiska ingrepp efter det att behandling med antiresorptiva läkemedel påbörjats.
 • Patienter som får behandling med antiresorptiva läkemedel bör uppmanas att informera sin tandläkare/tandhygienist om detta.

Förebyggande åtgärder inför högdosbehandling (vid myelom eller skelettmetastaserande cancer) med antiresorptiva läkemedel

Dessa åtgärder kan utföras som ”Tandvård som led i sjukdomsbehandling” inom ramen för Tandvårdsstödet i Region Skåne. Patienten betalar då samma avgift som för öppen hälso­- och sjukvård. En förutsättning är att läkare remitterar patienten till tandvården (lämpligen specialistklinik för Orofacial medicin).

 • Klinisk och radiologisk undersökning av tänder och käkar.
 • Sanering av munhålan med syfte att minimera behovet av kirurgiska ingrepp efter det att behandling med antiresorptiva läkemedel påbörjats. Tänder med infektion bör rotbehandlas eller extraheras.
 • Optimering av eventuella proteser för att förebygga decubitus.
 • Planering för regelbunden förebyggande behandling hos tandhygienist.

Tandvård vid lågdosbehandling med antiresorptiva läkemedel

Behandling med antiresorptiva läkemedel utan andra riskfaktorer:

 • Tandvård (inklusive tandextraktion och oralkirurgiska ingrepp) kan utföras som vanligt.
 • Vid utebliven läkning fyra veckor efter ingreppet, bör patienten remitteras till käkkirurgisk klinik.

Behandling med antiresorptiva läkemedel med lokala eller systemiska riskfaktorer:

 • Undvik tandextraktion och oralkirurgiska ingrepp om alternativ behandling är möjlig.
 • Vid tandextraktion och oralkirurgiska ingrepp ska dessa ske så skonsamt som möjligt. Extraktionsalveolen bör täckas med passiv lambå. Postoperativ uppföljning tills operationssåret är läkt rekommenderas. Vid utebliven läkning fyra veckor efter ingreppet, bör patienten remitteras till käkkirurgisk klinik.
 • Implantatbehandling är inte kontraindicerad men patienten bör informeras om risken för käkbensnekros.
 • Det finns ingen evidens för att tillfällig utsättning av antiresorptiva läkemedel i samband med ingrepp i munhålan minskar risken för käkbensnekros. Tillfällig utsättning rekommenderas därför inte.
 • Antibiotikaprofylax rekommenderas inte.
 • Pågående infektioner kan och ska behandlas.

Tandvård vid högdosbehandling med antiresorptiva läkemedel

 • Kirurgiska ingrepp ska om möjligt undvikas.
 • Nödvändiga kirurgiska ingrepp bör ske på käkkirurgisk klinik. Antibiotikaprofylax rekommenderas.

Allmänt

Läkemedelsrelaterad käkbensnekros benämns även MRONJ (Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws).

Antiresorptiva läkemedel (bisfosfonater och denosumab) kan orsaka käkbensnekroser. Dessa uppkommer framför allt hos patienter som får infusions- eller injektionsbehandling i hög dos på grund av skelettmetastaser vid myelom, bröstcancer eller annan cancer (1). Incidensen är 1–10 %.

Käkbensnekroser kan också uppkomma vid lågdosbehandling (peroral behandling eller infusions­- eller injektionsbehandling i låg dos) av patienter med osteoporos eller Pagets sjukdom men incidensen är låg, < 0,1 %. Lågdosbehandling kan också ges förebyggande till patienter med cancer utan förekomst av spridning till skelettet.

 1. Workshop of European Task Force on Medication Related Osteonecrosis of the Jaw. Current challenges. Schiodt M, Otto S, Fedele S, Bedogni A, Nicolatou-Galitis O, Guggenberger R, et al. Oral Dis. 2019 Oct;25(7):1815-1821.
 2. Ruggiero SL, Dodson TB, Fantasia J, Goodday R, Aghaloo T, Mehrotra B, O’Ryan F. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position paper on medication-related osteonecrosis of the jaw-2014 update. J Oral Maxillofac Surg. 2014 Oct;72(10):1938-56.
 3. Larsson Wexell C, Brokstad Herlofson B, Norholt SE, Cardemil C, Schiodt M.Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna, del 1. Tandläkartidningen 2015, 12.
 4. Läkemedelsverket. Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2012;5:22-35. 

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.