Kronisk strålningsproktit

Skånelistan med Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Kronisk strålningsproktit
  Se Bakgrundsmaterial.  

Terapiråd

De flesta patienter med kronisk strålpåverkan i rektum har enbart lindriga besvär med blödningar. Dessa patienter ska inte behandlas utan ges lugnande besked. Avföringen bör hållas mjuk.

Vid behov av behandling ges i fösta hand sukralfat (Andapsin) som lokalbehandling. Behandlingen sker utanför godkänd indikation. Först när detta provats är endoskopisk behandling aktuell.

Behandling för vuxna

Andapsin suspension 200 mg/ml: 10-15 ml sprutas in i rektum morgon och kväll i 4 veckor. Tablett Andapsin 1 g kan också användas: 2-3 tabletter blandas ut i 5 ml vatten och sprutas in i rektum. Lämpligen används en 50 ml sårspruta med lämpligt glidmedel för den rektala administreringen.

Allmänt

Akut strålskada på slemhinnan uppträder i anslutning till strålbehandling och är mycket vanligt. Kronisk strålningsproktit drabbar 2-20% av de som fått strålbehandling mot bäckenet (cancer i corpus, cervix, prostata, rektum). Den kroniska formen debuterar >3 månader efter strålning men det kan dröja många år innan den uppträder.

Till skillnad från ulcerös proktit är orsaken strålningsinducerad ischemi med kärltillväxt, alltså inte inflammation. Symptomen är framför allt blödning men även typiska proktitsymptom med täta trängningar kan förekomma. Vid rektoskopi ses utbredda telangiektasier med ytliga, slingrande blodkärl och inte sällan spontan blödning.

Vid lindriga besvär behövs ingen behandling. Kortison och 5-ASA har ingen säker effekt. Däremot har sukralfatlavemang visat god effekt utan negativa biverkningar. Endoskopisk behandling kan ges men det finns risk för svårläkta sår och fistelbildning vilket gör att farmakologisk behandling bör provas i första hand. Målet med behandlingen bör vara att minska blödningarna, inte att besvären ska försvinna helt och hållet.

Nationellt vårdprogram för bäckencancerrehabilitering (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.