Hälsokontroll vid praktik

Innan studerande ska göra sin praktik inom Region Skånes verksamheter där vårdnära arbete eller sysslor i patientnära miljöer kan förekomma behöver en hälsokontroll genomföras.

Hälsokontrollen består av hälsodeklaration och i vissa fall hälsoundersökning. Studerande fyller i en hälsodeklaration gällande tuberkulos, MRSA och mässling i god tid innan praktikperioden startar, som efter bedömning visar om en hälsoundersökning behöver göras.

Hälsodeklaration avseende smittsamma sjukdomar inför praktik inom hälso- och sjukvård i Region Skåne – ifyllbart dokument (pdf)

För engelsk version:

Health declaration – engelsk version (pdf)

Syftet är att kunna vidta lämpliga åtgärder för att motverka att en studerande utgör en smittrisk i vårdarbetet eller för patienten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.