Plattform för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

En plattform för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ska skapas. Syftet är att utveckla och stärka Region Skånes arbete med dessa frågor.

Arbetet med att skapa en plattform för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Region Skåne har börjat. Inledningsvis görs en kartläggning av pågående aktiviteter inom området. Arbetet utgår delvis från den tidigare strategin för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne.

Region Skånes tidigare strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne – 2011-2015 (pdf)

Det är Hälso- och sjukvårdsnämnden som har beslutat att plattformen ska tas fram. Plattformen ska utgå från den nationella SRHR-strategin i de delar som rör Region Skånes ansvar avseende hälso- och sjukvård samt lika rättigheter och lika möjligheter. Syftet med plattformen är att utveckla och stärka Region Skånes arbete med dessa frågor. 

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS), Malmö universitet (mau.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.