Anvisningar och sortiment

Här hittar du hjälpmedelsanvisningar som, inom varje hjälpmedelsområde, beskriver regelverket för hjälpmedel och förbrukningsartiklar som förskrivs till patient. Du hittar också Region Skånes sortiment av hjälpmedel.

Hjälpmedelsanvisningarna och hjälpmedelssortimentet riktar sig till förskrivare inom Region Skåne eller på vårdenheter som har avtal med Region Skåne samt andra berörda yrkesprofessioner.

Hjälpmedelsanvisningarna är beslutade i Region Skånes politiska instanser och förskrivare är skyldiga att följa hjälpmedelsanvisningarna.

Hjälpmedelssortimentet är upphandlat enligt LOU, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Hjälpmedelsguiden Skåne ger vägledning och stöd för förskrivare och annan personal som arbetar med hjälpmedel i Region Skåne eller Skånes kommuner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.