Anvisningar och sortiment

Här hittar du hjälpmedelsanvisningar som, inom varje hjälpmedelsområde, beskriver regelverket för hjälpmedel och förbrukningsartiklar som förskrivs till patient. Du hittar också Region Skånes sortiment av hjälpmedel.

Hjälpmedelsanvisningarna och hjälpmedelssortimentet riktar sig till förskrivare inom Region Skåne eller på vårdenheter som har avtal med Region Skåne samt andra berörda yrkesprofessioner.

Hjälpmedelsanvisningarna är beslutade i Region Skånes politiska instanser och förskrivare är skyldiga att följa hjälpmedelsanvisningarna.

Hjälpmedelssortimentet är upphandlat enligt LOU, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Hjälpmedelsguiden Skåne ger vägledning och stöd för förskrivare och annan personal som arbetar med hjälpmedel i Region Skåne eller Skånes kommuner.
Hjälpmedelsguiden Skåne

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter