Hjälpmedel

Här hittar du som är förskrivare av hjälpmedel och förbrukningsartiklar all information du behöver för att kunna förskriva till enskild patient.

Du hittar till exempel anvisningar för hur du får förskriva, det upphandlade sortimentet och information om beställningssystemet Sesam.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter