Hjälpmedelssortiment - speciallivsmedel

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Region Skånes lokala arbetsgrupp (LAG) Livsmedel för speciella medicinska ändamål tar fram underlag till förskrivningsriktlinjer som efter beslut i Läkemedelsrådet publiceras i Skånelistan speciallivsmedel. Dessa riktlinjer ska användas vid förskrivning av speciallivsmedel till patienter från 16 års ålder men kan också användas som kunskapsunderlag inom öppen och sluten vård samt kommunal vård och omsorg.

Riktlinjerna är framtagna utifrån bästa möjliga evidens, klinisk erfarenhet, nutritionell och klinisk nytta samt kostnadseffektivitet. Skånelistan speciallivsmedel är indelad efter indikation och rekommenderade produkter ska, för respektive indikation, alltid övervägas i första hand.

Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan finns längre ner på sidan.

Information om Sortimentsforum

Sortimentsforum är ett forum där förskrivare/vårdgivare möts i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt hjälpmedelssortiment utifrån patienterna och vårdens behov.  Sortimentsforum ska hållas minst 2 gånger/år och leds av Sortiment- och avtalsledare på Hjälpmedel. Experter kan bjudas in efter behov.

Instruktion för Sortimentsforum (pdf)

Löpande produktinformation

 • Patientavgifter speciallivsmedel 2024

  2023-12-27
  Efter beslut i Regionfullmäktige höjs patientavgiften för speciallivsmedel (näringsdrycker, sondnäring, berikningsprodukter, förtjockningsmedel och produkter med specifikt innehåll eller sjukdomsinriktat användningsområde) från och med den 1 januari 2024.

  Höjningen gäller förskrivningar gjorda till patienter 16 år och äldre. Patientavgift för glutenfria livsmedel och produkter för medfödda metabola rubbningar är oförändrad då avgiften för dessa produkter följer Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

  Nuvarande patientavgift har inte ändrats sedan 2004. Maxkostnad per månad finns fortfarande kvar och höjs från 1375 kronor till 2060 kronor. Hänsyn har tagits till Konsumentverkets beräkning av matkostnader. 

  Den nya patientavgiften beräknas automatiskt vid förskrivning i Sesam LMN.

  Nedan finns publicerad information om de nya patientavgifterna och information till patient:

  Kommande ändringar i sortiment – produkter från Nestlé

  2023-12-20
  Följande sondnäringar från Nestlé utgår 2023-12-31:

  • Isosource Standard 1000 ml (30679)
  • Isosource Standard Fibre 1000 ml (30681)

  Annan standardsondnäring med/utan fiber i 1000 ml:s förpackning finns i befintligt sortiment.

  Kommande ändringar i sortiment – produkter från Fresenius Kabi

  2023-12-18
  Följande smaker av Fresubin-produkter utgår i januari 2024.

  • Fresubin Jucy Drink Körsbär
  • Fresubin Jucy Drink Svarta vinbär

  Tillägg i sortiment

  2023-12-15
  Följande produkt har lagts till i sortimentet: Fresubin Plant-based Drink Vanilj (32430). Fresubin Plant-based Drink är en växtbaserad, näringsmässigt komplett näringsdryck.

  Fresubin Energy Fibre Drink Körsbär utgår ur sortiment

  2023-11-30
  Fresubin Energy Fibre Drink Körsbär (30550) utgår ur sortiment. Fresenius Kabi har pågående utmaningar med råvaruförsörjning. I ett försök att minska komplexiteten i produktionen, och därmed säkerställa tillgängligheten av deras mest efterfrågade produkter, sker en utfasning.

  Förtydligande - Möjlighet för patienter att ta ut mindre mängd på uttaget än vad som förskrivits

  2023-11-29
  Frågan har uppkommit då Hjälpmedel under en kort period inte beviljade patienter att ta ut mindre mängd än vad som förskrivits. Detta då synpunkter inkommit från förskrivare om att Hjälpmedel inte ska genomföra ändringar i förskrivningen.

  Frågan har nu behandlats på Sortimentsforum där det beslutades att det ska vara möjligt för patienter att ta ut mindre mängd på uttaget än vad som förskrivits. Detta har beviljats tidigare och innebär ingen ändring i befintligt arbetssätt.

  Att patienten inte plockar ut full mängd innebär inte att Hjälpmedel ändrar i förskrivningen. Hur stor mängd som tagits ut går att följa via uttagshistoriken i Sesam LMN. Att hela uttaget plockas ut säkerställer ej full följsamhet till nutritionsbehandlingen. Uppföljning av följsamhet ingår i förskrivarens uppföljningsansvar. 

  Fresubin Yodrink Citron utgår ur sortiment

  2023-11-24
  Fresubin Yodrink Citron (30647) utgår ur sortiment. Fresenius Kabi har pågående utmaningar med råvaruförsörjning. I ett försök att minska komplexiteten i produktionen, och därmed säkerställa tillgängligheten av deras mest efterfrågade produkter, sker en utfasning.

  Produktuppdatering PreNAN Discharge 400g och 32x90ml

  2023-11-23
  Pre NAN Discharge har fått en mindre receptuppdatering. Det som justeras är nivåerna av järn och zink, bägge fortfarande inom ESPAGHANs riktlinjer. Receptuppdateringen påverkar inte några allergener. Sesam LMN nr behålls. Produkternas design har uppdaterats.

  Resource 2.0 Mintchoklad utgår ur sortiment

  2023-11-08
  Resource 2.0 i smaken Mintchoklad (30649) utgår ur sortiment. Detta på grund av små försäljningsvolymer och samtidigt höjda råvarupriser.

  Fortimel Plantbased Energy blir Nutridrink Plantbased

  2023-11-08
  Fortimel Plantbased Energy har bytt namn till Nutridrink Plantbased. Innehållet i produkterna är detsamma och Sesam LMN nr behålls.

  Kommande ändringar i sortiment – produkter från Fresenius Kabi

  2023-11-06
  Följande smaker av Fresubin-produkter utgår inom kort. Förväntad månad för sista leverans anges inom parentes.

  • Fresubin YoDrink Citron (januari 2024)
  • Fresubin Energy Drink Citron (april 2024)
  • Fresubin Energy Fibre Drink Körsbär (januari 2024)

  Nytt avtal pump för enteral nutrition

  2023-10-03
  Avtalad pump är Compat Ella och du förskriver den i Sesam LMN. Samma modell och samma förfarande gällde på tidigare avtal. De pumpar som ägs av Region Skåne sedan tidigare avtalsperiod fortsätter att nyttjas under ny avtalsperiod.

  Följande gäller för aggregaten som används till Compat Ella nutritionspump:

  • Aggregaten till Compat Ella ska slängas efter varje avslutad måltid. Detta gäller både inom slutenvård, öppenvård och hemsjukvård.
  • Av hygienskäl får inte aggregaten återanvändas till flera måltider.
  • Aggregaten går av konstruktionsskäl inte att rengöra.
  • Försök till återanvändning gör att nutritionspumpen kan börja larma med felmeddelande. Detta i sin tur påverkar pumpens livslängd negativt och leder till ökade kostnader för Region Skåne.

  Det är av yttersta vikt att de användare och/eller vårdgivare som hämtar ut aggregat får den mängd som behövs för att kunna följa ovan riktlinjer.

  Tips vid förskrivning under period med många restnoteringar

  2023-09-08
  Situationen med restnoteringar innebär fortsatta utmaningar. Därför vill vi påminna om några användbara tips:

  • När det finns fler smakalternativ för produkter kan det underlätta att välja "välj smak vid uttag" vid förskrivning.
  • Det finns inget systemstöd för ”reservförskrivning”. Det innebär att en reservprodukt kan listas på ordinarie förskrivning. Ett alternativ är att lägga två förskrivningar, där förskrivning på den produkt som är tänkt som reserv förskrivs med färre uttag än vanligt, exempelvis ett eller två uttag vid förskrivningstillfället.
  • Information om restnoterade artiklar hittar ni på denna sida under rubrik ”Aktuella restnoteringar”. Patienter som behöver ta del av informationen kan hänvisas till detta dokument.
  • Patienten får information om eventuell restnotering direkt om uttag görs via Hjälpmedels kundservice. Vid delleveranser hittar patienter information om restnoterade artiklar på följesedeln.
 • Tillägg i sortiment

  2024-02-27
  Följande produkt har lagts till i sortimentet: Afenil Lime (32445). Afenil Lime används för kostbehandling vid fenylketonuri (PKU).

  Ny funktionsartikel skapad för energi- och proteintäta kosttillägg

  2024-02-15
  En funktionsartikel har skapats för energi- och proteintäta kosttillägg. Funktionsartikeln inkluderar samtliga smaker av Fresubin Protein Energy och Resource Activ. Båda artiklarna offererades under positionen ”Energi- och proteintät” i den senaste upphandlingen med krav om 150 – 199 kcal/100 ml samt 9-10 g protein/100 ml. Patienten väljer produkter vid uttag.

  Sesam LMN nr för den nya funktionsartikeln är 32442. Benämning är ”Energi- och proteintät (Fresubin Protein Energy & Resource Activ)”. Förskrivaren bedömer om det är möjligt att förskriva funktionsartikeln eller om specifik artikel behöver förskrivas.

  Receptuppdatering – Resource Ultra

  2024-02-07
  Från och med februari 2024 sker en receptuppdatering av Resource Ultra. Energiinnehåll och ingredienser är oförändrat, men uppdateringen medför vissa skillnader i sammansättning. Proteininnehållet höjs från 14 g/100 ml till 16 g/100 ml och proteinsammansättningen ändras. Kolhydratinnehållet sänks från 22,6 g/100 ml till 15 g/100 ml. Skillnader i vitamin- och mineralinnehåll förekommer. Uppdaterat produktfaktablad återfinns hos underleverantör Nestlé.

  Produkten kommer att finnas tillgänglig i jordgubbssmak, kaffesmak, vaniljsmak och hasselnötssmak. Det innebär att nuvarande karamellsmak kommer att ersättas av hasselnötssmak. Vår leverantör Mediq får nu in produkt med uppdaterat recept för jordgubbssmaken.

  Övriga smaker byts ut successivt i takt med att lager av tidigare produkt tar slut. Prognos är att utbyte sker vecka 12 för vaniljsmaken respektive vecka 19 för kaffesmaken. Karamellsmaken väntas utgå och ersättas av hasselnötssmak vecka 19. Produkten får en uppdaterad design.

  Sesam LMN nr behålls för de smaker som finns i befintligt sortiment.

  Driftstörning hos Mediq löst

  2024-01-26
  Mediq kan inhämta ordrar från Sesam LMN. Från och med nu används ordinarie beställningsflöde gällande beställningar av förskrivna produkter.

  Plock av ordrar kommer att ske även under helgen för att minska omfattningen av leveransförseningar.

  Uppdatering – Driftstörning hos Mediq

  2024-01-25
  24 januari återupprättades nätverksanslutningen mellan Mediq och TietoEvry. Det återstår dock arbete för Tietoevry för att Mediq ska bli fullt operativt. Tietoevry räknar med att lösa denna situation under de kommande dagarna. Även fortsatt prioriterar Mediq akuta och kritiska ordrar som inte kan vänta tills nästa vecka.

  Ny information delas här så snart den görs tillgänglig tills funktionaliteten är helt återställd.

  Driftstörning hos Mediq

  2024-01-23
  Vår leverantör Mediq är en av många av TietoEvrys kunder som just nu begränsas i sin verksamhet på grund av en it-attack. Händelsen skedde sent under fredagen den 19/1.

  Detta påverkar Mediqs förmåga att ta emot ordrar samt att genomföra leveranser. Tills dess att driftstörningarna åtgärdats prioriterar Mediq akuta och kritiska ordrar som inte kan vänta tills nästa vecka.

  Mediqs tekniska team arbetar tillsammans med TietoEvry för att minimera störningarna och så snabbt som möjligt återfå full funktionalitet. Just nu finns ingen fast tidsram från TietoEvry för när problemen väntas vara åtgärdade. Sannolikt är att någon form av störningar kvarstår fram till fredag. Ny information delas här så snart den görs tillgänglig.

  Fortimel Compact Protein Blandade Smaker utgår ur sortiment

  2024-01-04
  Fortimel Compact Protein Blandade Smaker (30500) utgår ur sortiment.

Produktkataloger och produktrekommendationer bör inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Retur av pump

 • Om behovet upphör hos en patient så ska du skicka tillbaks pumpen till huvudlagret. Paketera pumpen på ett tryggt sätt och se till så att alla delar (kablar, manual etcetera) finns med.

  Fyll i en returblankett och lägg med i paketet så underlättar det för kollegorna på huvudlagret när de får tillbaka pumpen om det till exempel är fel på den.

  För anställda inom Region Skåne

  För dig som jobbar inom Region Skåne kan du skicka pumpen med internpost till:
  Verksamhetsområde Hjälpmedel 
  Teknikvägen 3
  245 34 Staffanstorp

  För privata vårdgivare och kommunal verksamhet

  Du som jobbar hos en privat vårdgivare eller inom kommunal verksamhet kan beställa en fraktsedel genom att skicka e-post till hjalpmedelkundtjanst@skane.se. Ange i mejlet vilken adress (ange även namn på er enhet/mottagning) du tänker skicka paketet FRÅN och att det gäller pump för enteral nutrition. Du får då en fraktsedel för PostNord från oss på Region Skåne via e-post som en PDF. Paket ska alltid skickas som företagspaket.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt. Ansökan om förskrivning krävs för varje ny enskild patient.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, ladda ner och fyll i dokumentet Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment och maila in till hjalpmedel@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Kontakt

För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Sortiment- och avtalsledare.

E-post: hjalpmedel@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.