Vårdgivare Skåne

För offentlig och privat vårdpersonal

Hjälpmedelssortiment - speciallivsmedel

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Löpande produktinformation

Produktkataloger och produktrekommendationer får inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Retur av pump

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, fyll i dokumentet Ansökan om enskild föreskrivning utanför sortiment och maila in till sortimenthjm.hoh@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Kontakt

För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Sortiment- och avtalsledare.

E-post: sortimenthjm.hoh@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!