Hjälpmedelssortiment - speciallivsmedel

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Region Skånes lokala arbetsgrupp (LAG) Livsmedel för speciella medicinska ändamål tar fram underlag till förskrivningsriktlinjer som efter beslut i Läkemedelsrådet publiceras i Skånelistan speciallivsmedel. Dessa riktlinjer ska användas vid förskrivning av speciallivsmedel till patienter från 16 års ålder men kan också användas som kunskapsunderlag inom öppen och sluten vård samt kommunal vård och omsorg.

Riktlinjerna är framtagna utifrån bästa möjliga evidens, klinisk erfarenhet, nutritionell och klinisk nytta samt kostnadseffektivitet. Skånelistan speciallivsmedel är indelad efter indikation och rekommenderade produkter ska, för respektive indikation, alltid övervägas i första hand.

Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan finns längre ner på sidan.

Löpande produktinformation

  • Scandishake Mix ersätter Calshake under restnotering

   2023-02-02
   Under tiden Calshake är restnoterad kompletteras sortimentet med Scandishake Mix. Tillgängliga smaker och aktuella Sesam LMN nr listas nedan:

   • Scandishake Mix jordgubb, 32303
   • Scandishake Mix choklad, 32324
   • Scandishake Mix neutral, 32338
   • Scandishake Mix vanilj, 32339

    

   Tillägg i sortiment

   2023-01-04
   Följande produkter har lagts till i sortiment:

   • PKU Lophlex Select LQ Mint 125ml (32326)
   • PKU Lophlex Select LQ Peach 125ml (32327)
   • Pasta Spagetti vriden 500g lågprotein (32328)
   • Premium Pasta plus Fusilli 500g lågprotein (32329)
  • Hjälpmedel Kundservice - öppettider jul och nyårshelgen

   2022-12-20
   23 December 2022: 08:00-15:00
   26 December 2022: Stängt
   30 December 2022: 08:00-15:00
   5 Januari 2023: 08:00-15:00
   6 Januari 2023: Stängt

   Sammanfattade information om restnoteringar från ”15 minuters leverantörsträff”

   2022-12-16
   Hjälpmedel anordnar 15 minuters leverantörsträff med Mediq som är vår leverantör inom produktområde speciallivsmedel med tillhörande distribution. Restnoterade produkter var fortsatt temat under träffen 6/12-22 då det kvarstår utmaningar inom området.

   Mediq är en prioriterad leverantör av nutritionsprodukter hos produktleverantörer. De har ett säkerhetslager för två veckors förväntad förbrukning på de artiklar som har en leveranstid under fem dagar. Under rådande omständigheter sker beställning på kritiska produkter, som sondnäring och sjukdomsspecifika produkter, med tätare intervall än under normala förhållanden. Detta är en nödvändig åtgärd för att säkerställa tillgång av produkter men har samtidigt lett till att antalet delleveranser har ökat.

   Råvarubrist är fortfarande huvudsaklig anledning till restnoteringarna. Det rör sig om brist på allt från makronutrienter till specifika aminosyror och smakessenser. Inköpsvolymer flyttas över från restnoterade artiklar till andra artiklar i sortiment alternativt till ersättningsprodukter. Hjälpmedel arbetar för att ersättningsprodukter sätts in vid behov. Prognoser över flyttade inköpsvolymer lämnas till produktleverantörer när detta är möjligt att förutse.

   Senast uppdaterad information om restnoterade artiklar hittar ni på denna sida under rubrik Aktuella restnoteringar. Då det är ovanligt att samtliga smaker av produkter med flera smakalternativ restar kan det underlätta att välja "välj smak vid uttag" vid förskrivning där detta är tillämpbart.

   Fortimel Yoghurt Style kommer att pausas i produktion

   2022-12-05
   Fortimel Yoghurt Style kommer tillfälligt att pausas i produktion från mitten av februari 2023. Detta beror på omständigheter som är relaterade till produktionskapaciteten för denna produktkategorin hos tillverkaren Nutricia. Produkterna planeras att återföras på marknaden i början av 2024. Annan näringsdryck med yoghurtkaraktär finns i sortiment.


   Nutrison och Nutrison Multifiber 1000 ml ersättare under restnotering

   2022-11-22
   Under tiden Isosource Standard och Isosource Standard Fibre i förpackningsstorlek 1000 ml (30679, 30681) är restnoterade finns Nutrison och Nutrison Multifiber i förpackningsstorlek 1000 ml (32319, 32320) i sortiment som ersättningsprodukter.


   Fortimel Crème och Nutilis Complete Crème Stage 2 utgår ur sortiment

   2022-11-17
   Fortimel Crème och Nutilis Complete Crème Stage 2 utgår ur Nutricias sortiment. Detta beror på en produktionsutmaning till följd av ändrad produktionsplats. Förskrivare hänvisas till andra konsistensanpassade produkter i sortiment.


   Nutriprem ersätter PreNAN HMF FM85 under restnotering

   2022-11-11
   Under tiden PreNAN HMF FM85 (30719) är restnoterad finns Nutriprem (32314) i sortiment som ersättningsprodukt.


   Isosource Standard med/utan fiber 1000 ml åter i sortiment

   2022-10-28
   Isosource 1000 ml har tidigare utgått. Isosource Standard med/utan fiber är nu åter i sortiment. Sesam LMN nr är oförändrade.

   • Isosource Standard Fibre 1000ml (30681)
   • Isosource Standard 1000ml (30679)

   Sammanfattade information om restnoteringar från ”15 minuters leverantörsträff”

   2022-10-27
   Hjälpmedel anordnar 15 minuters leverantörsträff med Mediq som är vår leverantör inom produktområde speciallivsmedel med tillhörande distribution. Under det första mötet var temat restnoteringar då ett flertal produktleverantörer har haft många restnoterade produkter under en period.

   Vår leverantör Mediq är en prioriterad leverantör av nutritionsprodukter hos produktleverantörer. De har ett säkerhetslager för två veckors förväntad förbrukning på de artiklar som har en leveranstid på under fem dagar. Under rådande omständigheter sker beställning på kritiska produkter, som sondnäring och sjukdomsspecifika produkter, med tätare intervall än under normala förhållanden. Detta har lett till att antalet delleveranser har ökat. Det är dock en nödvändig åtgärd för att säkerställa tillgång till produkter.

   Vid situationer där leveranser från produktleverantörer kan drabbas av ytterligare störning sätts lämpliga åtgärder in. För tillfället byter Fresenius Kabi lager och Nutricia byter affärssystem. Lagersaldo hos Mediq höjs tillfälligt och leveranser är under extra bevakning för att säkerställa nya uppsättningar.

   Hjälpmedel arbetar för att ersättningsprodukter sätts in vid behov. Senast uppdaterad information om restnoterade artiklar hittar ni på denna sida under rubrik ”Aktuella restnoteringar”.

   Nästa leverantörsträff hålls den 6 december kl. 09.45-10.00. Inbjudan kommer att skickas ut via epost till dietister inom Region Skåne.


   15 minuters leverantörsträff med fokus på distributionsfrågor

   2022-10-14
   Hjälpmedel bjuder in till 15 minuters leverantörsträff i samarbete med Mediq Sverige AB, Region Skånes avtalspart för försörjning och distribution av speciallivsmedel. Fokus är distributionsfrågor. Träffen är digital och hålls vid två tillfällen under höst och vinter 2022. Ingen anmälan krävs.

   Läs mer: inbjudan leverantörsträff


   Tillägg i sortiment

   2022-10-12
   Två nya smaker av Fortimel Compact Protein har lagts till i sortiment.

   • Fortimel Compact Protein Kokos svalkande 125ml (32309)
   • Fortimel Compact Protein Gurka-lime svalkande 125ml (32310)

   Information om restnoteringar

   2022-10-05
   Ett flertal leverantörer har haft många restnoterade produkter under en period. Råvarubrist är den huvudsakliga anledningen och läget förblir troligtvis oförändrat under den närmaste tiden.

   VO hjälpmedel ser kontinuerligt över antal restnoterade produkter och bedömer behov av ersättningsprodukter. Information om kortare perioder av restnoteringar visas i patientöversikten samt vid förskrivningstillfället i Sesam LMN. För att förhindra beställningar på en restnoterad produkt avaktiveras den i Sesam LMN om den varit restnoterad i mer än fem dagar.

   Senast uppdaterad information om restnoterade artiklar hittar ni på denna sida under rubrik ”Aktuella restnoteringar”. Patienter som behöver ta del av informationen kan hänvisas till sidan även om den i huvudsak riktar sig till vårdgivare. Patienten får information om eventuell restnotering direkt om uttag görs via Hjälpmedels kundservice.


   Fibrex utgår ur sortiment

   2022-08-30
   Fibrex (31755) utgår ur sortiment. Andra typer av glutenfria fiberprodukter finns på avtal.


   Glutenfri fruktmüsli 600g utgår ur sortiment

   2022-08-17
   Glutenfri fruktmüsli 600g utgår ur sortiment – leverantören kommer att sluta tillverka produkten inom kort. Ersättningsprodukt blir Finax fruktmüsli 550 gram (10002433) sesamnummer: 32297.


   Isosource 1000 ml utgår ur sortiment

   2022-07-05
   Isosource 1000 ml utgår ur Nestlés sortiment. Därmed utgår Isosource Standard, Isosource Standard Fibre och Isosource Protein Fibre i denna förpackningsstorlek. Detta sker troligtvis under v. 34-39. Produkterna finns kvar i förpackningsstorlek 500 ml.


   Etikettändring – produkter från Nestlé

   2022-06-16
   Nestlé genomför en etikettändring då dubbeldeklarering av näringsämnen inte längre är tillåtet. Information om näringsinnehåll får inte finnas både på framsidan av förpackningen och i den obligatoriska näringsdeklarationen.

   All information gällande näring kommer fortsatt att finnas i näringsdeklarationen, medan hexagonerna med näringsinnehåll kommer att tas bort från framsidan. Uppdateringen av förpackningarna kommer att ske över tid i takt med att lager förbrukas. Under en övergångsperiod kommer viss text på förpackningens framsida vara överstruken i svart. Produkter som ändrar etikett är sondnäringar och kosttillägg både för barn och vuxna.


   Risk för restnoteringar – Fortimel Compact, Fortimel Compact Protein och Nutilis Fruit Stage 3

   2022-06-16
   Det är risk för brist på Fortimel Compact i smakerna neutral och choklad, Fortimel Compact Protein i smakerna vanilj, röda bär och persika/mango samt Nutilis Fruit Stage 3 fram till september. Välj om möjligt andra smaker.


   Låg tillgänglighet av Fortimel Creme och Nutilis Complete Stage 2

   2022-06-07
   Under en tid framöver förväntas låg tillgänglighet av Fortimel Creme och Nutilis Complete Stage 2. Anledningen är ett byte av produktionsanläggning och samtidig brist på råvara till Nutricias konsistensanpassade produkter.

   Produkterna kommer att vara restnoterade under sommaren och fram till september - oktober. Förskrivare hänvisas till övriga konsistensanpassade produkter i sortiment.


   Fibertillskott – ändrad ISO-kod, förskrivningstyp och patientavgift

   2022-06-07
   Fibertillskott klassificeras nu under ISO-kod 15 90 99 – Specialprodukter. Patientavgiften från 16 års ålder är för denna produktgrupp 140 kronor per uttag. Varje uttag ska täcka behovet för maximalt en månad. Förskrivningstyp ” Specifikt innehåll eller effekt” väljs.

   Vid medfödda metabola ämnesomsättningsrubbningar kan andra, ej specifikt till diagnoserna framtagna produkter, förskrivas antingen ensamma eller i kombination med de sjukdomsanpassade. Patientavgiften är då den samma oavsett vilken typ av produkter och vilken mängd som förskrivs – för närvarande 120 kronor per uttag av högst 90 dagars förbrukning. Förskrivs fibertillskott till en patient med en medfödd metabol ämnesomsättningsrubbning ska därför förskrivningstyp ”Celiaki/metabola sjukdomar” väljas.


   Riktlinje - förskrivning av komjölksproteinfri modersmjölksersättning

   2022-06-07
   Läkemedelsrådet har fastställt en ny riktlinje gällande förskrivning av komjölksproteinfri modersmjölksersättning vid misstänkt eller verifierad komjölksproteinallergi.

   Mer information:
   Förskrivning av komjölksproteinfri modersmjölksersättning
   Länk till riktlinjen:
   Regional riktlinje för subventionerad förskrivning av komjölksfri modersmjölksersättning


   Nytt avtal för speciallivsmedel och enteralt förbrukningsmaterial

   2022-05-16
   Den 1 juni börjar ett nytt avtal för speciallivsmedel och enteralt förbrukningsmaterial att gälla. Avtalet innebär vissa sortimentsändringar men beställningsvägarna förblir desamma.

   Information om nytt sortiment
   Förbrukningsmaterialet kommer att publiceras närmare avtalsstart.

   Länk till Nutritionsportalen på Vårdgivare Skåne:
   Nutritionsportalen - Vårdgivare Skåne (skane.se)

   Länk till produktlista för speciallivsmedel:
   Hjälpmedelssortiment - speciallivsmedel - Vårdgivare Skåne (skane.se)

   Att tänka på vid förskrivning
   Det är viktigt att du går in och tittar på sortimentlistan i det nya avtalet, så att patienten inte riskerar att stå utan produkt/ material om det är något som utgått.

   Om patienten har flera uttag på sin förskrivning behövs kontroll att produkterna fortfarande är aktiva. Det är lätt att glömma sådant som förskrivits vid ett tidigare tillfälle säger Frida Otterhag, inköpare inom kategori hjälpmedel och sjukvårdstjänster, enhet för verksamhetsnära inköp.

   Kontakt
   Frågor om det nya sortimentet på speciallivsmedel och om uppdatering av befintliga förskrivningar:
   Helena Sandgren, sortiment- och avtalsledare helena.sandgren@skane.se

   Frågor om det nya sortimentet på förbrukningsmaterial:
   Hanna Borgström, materialkonsulent
   hanna.borgstom@skane.se
   Anna Amylon, materialkonsulent:
   anna.amylon@skane.se


   Mixwell naturligt glutenfri fullkornsbrödmix ersätter Finax fiberbrödmix

   2022-04-01
   Finax fiberbrödmix (30734) utgår. Ersättare blir Mixwell naturligt glutenfri fullkornsbrödmix (32181). På grund av att sammansättningen skiljer sig åt får ersättningsprodukten ett nytt Sesam LMN nr och ny produkt ersätter inte originalet per automatik på gamla förskrivningar.


   Utgående produkt – Calogen Jordgubb 500 ml

   2022-03-31
   Calogen Jordgubb 500 ml (30797) utgår. Andra förpackningsstorlekar av samma produkt finns i upphandlat sortiment.


   Uppdatering av produkt - Resource Thicken Up Clear

   2022-03-03
   Resource Thicken Up Clear (30792) klassas numera som mjölkfri och har fått doseringsanvisningar som följer IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative).


   Sesam LMN fungerar igen

   2022-02-16
   Driftstörningen i Sesam LMN är nu avhjälpt och användare kan återigen logga in i systemet.


   Driftstörning Sesam LMN

   2022-02-16
   För tillfället har vi en driftstörning för Sesam LMN. Kvarstår driftstörningen efter 4 timmar och om prognos fortfarande saknas, aktiveras reservrutin för förskrivningar. Reservrutinen kommer då att publiceras här.


   Ändrad förpackningsstorlek - PreNAN HMF FM85

   2022-01-28
   PreNAN HMF FM85 (30719) ändrar förpackningsstorlek från en burk à 200 gram till en förpackning med 72 st dospåsar à 1 gram.


   Mixwells havrebrödsmix ersätter Finax havrebrödmix

   2022-01-26
   Finax havrebrödsmix (30735) utgår. Ersättare blir Mixwells havrebrödsmix som behåller originalproduktens Sesam LMN nr. Vid nya uttag på förskrivningar gjorda på Finax havrebrödsmix skickas därmed Mixwells havrebrödsmix.


   Utgående produkter – Resource Soup och Finax lågprotein mjölmix

   2022-01-26
   Resource Soup i smak grönsaker (30635) utgår. Samtliga Resource Soup-smaker kommer att utgå inom kort. I befintligt sortiment finns Fresubin 2 kcal DRINK matiga smaker (31474, 31475, 31476).

   Finax lågprotein mjölmix (30737) utgår. I befintligt sortiment finns Lailas mjölmix mjölkfri blå (30751), Lailas mjölmix majsbaserad mjölkfri gul (30749), Mixwell ljust basmjöl utan laktos (31041) och Fate All purpose mix (31380) som alternativ till lågproteinmix (< 0,5 g protein/100 g ).

Produktkataloger och produktrekommendationer bör inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Retur av pump

 • Om behovet upphör hos en patient så ska du skicka tillbaks pumpen till huvudlagret. Paketera pumpen på ett tryggt sätt och se till så att alla delar (kablar, manual etcetera) finns med.

  Fyll i en returblankett och lägg med i paketet så underlättar det för kollegorna på huvudlagret när de får tillbaka pumpen om det till exempel är fel på den.

  För anställda inom Region Skåne

  För dig som jobbar inom Region Skåne kan du skicka pumpen med internpost till:
  Verksamhetsområde Hjälpmedel 
  Teknikvägen 3
  245 34 Staffanstorp

  För privata vårdgivare och kommunal verksamhet

  Du som jobbar hos en privat vårdgivare eller inom kommunal verksamhet kan beställa en fraktsedel genom att skicka e-post till hjalpmedelkundtjanst@skane.se. Ange i mejlet vilken adress (ange även namn på er enhet/mottagning) du tänker skicka paketet FRÅN och att det gäller pump för enteral nutrition. Du får då en fraktsedel för PostNord från oss på Region Skåne via e-post som en PDF. Paket ska alltid skickas som företagspaket.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt. Ansökan om förskrivning krävs för varje ny enskild patient.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, ladda ner och fyll i dokumentet Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment och maila in till hjalpmedel@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Kontakt

För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Sortiment- och avtalsledare.

E-post: hjalpmedel@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.