Hjälpmedelssortiment - speciallivsmedel

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Region Skånes terapigrupp Livsmedel för speciella medicinska ändamål tar fram underlag till förskrivningsriktlinjer som efter beslut i Läkemedelsrådet publiceras i Skånelistan speciallivsmedel. Dessa riktlinjer ska användas vid förskrivning av speciallivsmedel till patienter från 16 års ålder men kan också användas som kunskapsunderlag inom öppen och sluten vård samt kommunal vård och omsorg.

Riktlinjerna är framtagna utifrån bästa möjliga evidens, klinisk erfarenhet, nutritionell och klinisk nytta samt kostnadseffektivitet. Skånelistan speciallivsmedel är indelad efter indikation och rekommenderade produkter ska, för respektive indikation, alltid övervägas i första hand.

Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan finns längre ner på sidan.

Löpande produktinformation

  • Mixwells havrebrödsmix ersätter Finax havrebrödmix

   2022-01-26
   Finax havrebrödmix (30735) utgår. Ersättare blir Mixwells havrebrödsmix som behåller originalproduktens Sesam LMN nr. Vid nya uttag på förskrivningar gjorda på Finax havrebrödmix skickas därmed Mixwells havrebrödsmix.


   Utgående produkter – Resource Soup och Finax lågprotein mjölmix

   2022-01-26
   Resource Soup i smak grönsaker (30635) utgår. Samtliga Resource Soup-smaker kommer att utgå inom kort. I befintligt sortiment finns Fresubin 2 kcal DRINK matiga smaker (31474, 31475, 31476).

   Finax lågprotein mjölmix (30737) utgår. I befintligt sortiment finns Fate All purpose mix (31380) som ett alternativ till en lågproteinmix. I befintligt sortiment finns Lailas mjölmix mjölkfri blå (30751), Lailas mjölmix majsbaserad mjölkfri gul (30749), Mixwell ljust basmjöl utan laktos (31041) och Fate All purpose mix (31380) som alternativ till lågproteinmix (< 0,5 g protein/100 g ).

  • Resource Instant Protein utgår

   2021-12-13
   Resource Instant Protein (Sesam LMN nr 30809, Mediqs artikelnummer 4022116) har utgått. Annat proteinpulver finns i sortiment, ingen ersättningsprodukt tillkommer.


   Finax mjölmix utgår

   2021-12-01
   Finax mjölmix (Sesam LMN nr 30738, Mediqs artikelnummer 4018127) har utgått. Ersättare är Finax basmjöl (Sesam LMN nr 32153, Mediqs artikelnummer 4018607). På grund av att sammansättningen skiljer sig åt får ersättningsprodukten ett nytt Sesam LMN nr och ny produkt ersätter inte originalet per automatik på gamla förskrivningar.


   Sortimentsändringar

   2021-11-09
   Resource Activ har lagts till i sortiment då Resource Senior Activ utgår. Resource Senior Activ i smaken vanilj finns fortfarande kvar i lager, övriga smaker har redan utgått. Efter produktnamn ser ni Mediqs artikelnummer följt av artikelnummer i Sesam LMN.

   • Resource Activ Ananas 200 ml, 4011279/32107
   • Resource Activ Toffee/banan 200 ml, 4011280/32108
   • Resource Activ vanilj/mango 200 ml, 4011709/32109


   Felplock Isosource Energy Fibre 500 ml och Isosource Protein Fibre 500 ml

   2021-10-15
   Vår grossist Mediq rapporterar att det mellan den 30:e september och den 12:e oktober har skett felplock gällande produkterna Isosource Energy Fibre 500 ml och Isosource Protein Fibre 500 ml. Dessa två artiklar har förväxlats och skickats fel. Berörda kunder får information via Hjälpmedels kundtjänst. Ersättningsprodukt skickas ut.


   Prisjusteringar

   2021-10-07
   Den 1:a september 2021 gjordes en tillfällig höjning av inköpspriser på några artiklar i befintligt sortiment. Sedan den 1:a oktober har ett fåtal produkter återgått till ursprungligt pris. Detta gäller följande produkter:

   • Fortini Multi Fibre
   • Pepticate
   • Ketocal 4:1 LQ

   Tillägg i sortiment

   2021-09-24
   En ny smak av Fresubin 3.2 kcal DRINK har lagts till i sortiment. Efter produktinfo nedan ser ni Mediqs artikelnummer följt av artikelnummer i Sesam LMN.

   • Fresubin 3.2 kcal DRINK cappuccino 125 ml, 4011707/32091


   Prishöjning på ett fåtal artiklar i befintligt sortiment

   2021-09-07
   Från och med den 1:a september 2021 höjs inköpspriser tillfälligt på ett fåtal artiklar i befintligt sortiment. Produktlista Speciallivsmedel och Sesam LMN är uppdaterade med aktuella priser.

   Följande produkter berörs av prisändringen:

   Fortini Multi Fibre
   Isosource Energy Fibre (500 ml)
   Isosource Mix (500 ml)
   Isosource Protein Fibre (500 ml)
   Ketocal 4:1 LQ,
   MiniMax Barnsondnäring
   Peptamen Junior Advance
   Pepticate
   Resource 2.0
   Resource 2.0+Fibre
   Resource Addera Plus
   Resource MiniMax
   Resource Protein

   Prisjusteringen medför att förstahandsvalet för klara kosttillägg i Skånelistan speciallivsmedel inte är det mest kostnadseffektiva. Då prisjusteringen är tillfällig ändras inte listan. För kännedom är det mest kostnadseffektiva valet i stället nuvarande andrahandsval, dvs Fresubin Jucy DRINK.


   Utgående produkt - Resource Addera Plus lemonad

   2021-06-03
   Resource Addera Plus i smaken lemonad (4011701/31762) utgår ur leverantörens sortiment.


   Tillägg i sortiment

   2021-06-01
   Infasource 200 ml har lagts till i sortiment. Sedan tidigare finns produkten i 90 ml. Det har även lagts till en ny smak av produkten Glycosade. Efter produktnamn ser ni Mediqs artikelnummer följt av artikelnummer i Sesam LMN.

   • Infasource 200 ml, 4015000/32068
   • Glycosade citron, 4012142/32066


   Försiktighetsåtgärd - FiberHusk

   2021-04-20
   I Danmark utreder myndigheter om det finns en koppling mellan ett antal fall av salmonella och intag av HUSK-produkter. I Region Skånes sortiment finns FiberHusk (Sesam LMNnr 30732, artikelnr Mediq 4018119). Det finns inte några tecken på salmonellafall kopplade till HUSK-produkter i Sverige, men som en försiktighetsåtgärd återkallas samtliga HUSK-produkter från marknaden.


   Sugrör tas bort på Nutricias barnnäringsdrycker

   2021-04-19
   Under våren 2021 kommer Nutricia att avlägsna de medföljande plastsugrören på barnnäringsdryckerna Fortini.


   Utgående produkt - Soya 1000 ml

   2021-04-19
   Nutrison Soya 1000 ml utgår och ersätts av Nutrison Soya 500 ml. Produkten har fått ett nytt Sesam LMN nr: 32059. Artikelnummer hos Mediq är 4015155.


   Utgående produkt - Nutrison advanced Peptisorb Powder

   2021-03-11
   Nutrison advanced Peptisorb Powder (30687, 4014136) utgår, ingen produkt ersätter.
   I sortiment finns produkten i en annan beredningsform – Nutrison Peptisorb (31522, 4014019).


   För kännedom – i händelse av driftstopp för Sesam LMN

   2021-03-09
   Om Sesam LMN inte kan nås av användare och förskrivningar inte kan fullföljas aktiveras en reservrutin. Rutinen används när beställningar är akuta och inte kan vänta tills driftstoppet är över. I händelse av driftstopp läggs reservrutinen upp på Driftinformation Skåne.


   Humana AR ersätts av Humana AR Expert

   2021-02-24
   Humana AR utgår och ersätts av Humana AR Expert. Nytt Sesam LMN nr är 32044 och artikelnummer hos Mediq är 4016142.


   Tillägg till sortiment

   2021-02-11
   Resource Ultra Fruit samt ny smak av Fortini Compact MultiFibre har lagts till sortimentet. Efter produktnamn ser ni Mediqs artikelnummer följt av artikelnummer i Sesam LMN.

   • Resource Ultra Fruit äpple 200 ml, 4011702/32036
   • Resource Ultra Fruit apelsin 200 ml, 4011703/32037
   • Resource Ultra Fruit hallon/svartvinbär 200 ml, 4011704/32038
   • Resource Ultra Fruit ananas 200 ml, 4011705/32039
   • Fortini Compact MultiFibre choklad/kola 125 ml, 4013300/32040

   Uppdatering av produkt – Althéra

   2021-02-09
   Althéra uppdateras med oligosackariderna 2’fukosyllaktos (2’FL) och Lakto-N-neotetraos (LNnT). Artikelnummer hos Mediq ändras till 4016211, Sesam LMN nr 30704 är oförändrat.


   Resource Senior Activ ersätts av Resource Activ

   2021-02-03
   Resource Senior Activ kommer att ersättas av Resource Activ. Underleverantör Nestlé uppskattar att Resource Senior Activ säljer slut i juni. Hos vår grossist Mediq kommer Resource Activ att finnas tillgänglig när deras lager av Resource Senior Activ är slut. Skånelistan är uppdaterad med det nya produktnamnet. Det blir nya smaker för Resource Activ: ananas, vanilj-mango och toffee-banan. När Resource Activ finns tillgänglig i Sesam LMN publiceras det som nyhet här samt på förstasidan i Sesam LMN.


   Utgående produkter - ICA Psylliumfrö och Coop Psylliumfröskal

   2021-01-29
   ICA Psylliumfrö, 300 g utgår. Den har under en period ersatts med Coop Psylliumfröskal, 300 g som också har utgått. Båda artiklarna har haft samma Sesam LMN nummer – 31376. Artikelnummer hos Mediq har varit 4018000 respektive 4018195. Ingen produkt ersätter, i sortiment finns andra liknande produkter.

Produktkataloger och produktrekommendationer får inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Retur av pump

 • Om behovet upphör hos en patient så ska du skicka tillbaks pumpen till huvudlagret. Paketera pumpen på ett tryggt sätt och se till så att alla delar (kablar, manual etcetera) finns med.

  Fyll i en returblankett och lägg med i paketet så underlättar det för kollegorna på huvudlagret när de får tillbaka pumpen om det till exempel är fel på den.

  För anställda inom Region Skåne

  För dig som jobbar inom Region Skåne kan du skicka pumpen med internpost till:
  Verksamhetsområde Hjälpmedel 
  Teknikvägen 3
  245 34 Staffanstorp

  För privata vårdgivare och kommunal verksamhet

  Du som jobbar hos en privat vårdgivare eller inom kommunal verksamhet kan beställa en fraktsedel genom att skicka e-post till hjalpmedelkundtjanst@skane.se. Ange i mejlet vilken adress du tänker skicka paketet FRÅN och att det gäller pump för enteral nutrition. Du får då en fraktsedel för PostNord från oss på Region Skåne via e-post som en PDF. Paket ska alltid skickas som företagspaket.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, fyll i dokumentet Ansökan om enskild föreskrivning utanför sortiment och maila in till hjalpmedel@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Kontakt

För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Sortiment- och avtalsledare.

E-post: sortimenthjm.hoh@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.