Hjälpmedelssortiment - speciallivsmedel

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Region Skånes lokala arbetsgrupp (LAG) Livsmedel för speciella medicinska ändamål tar fram underlag till förskrivningsriktlinjer som efter beslut i Läkemedelsrådet publiceras i Skånelistan speciallivsmedel. Dessa riktlinjer ska användas vid förskrivning av speciallivsmedel till patienter från 16 års ålder men kan också användas som kunskapsunderlag inom öppen och sluten vård samt kommunal vård och omsorg.

Riktlinjerna är framtagna utifrån bästa möjliga evidens, klinisk erfarenhet, nutritionell och klinisk nytta samt kostnadseffektivitet. Skånelistan speciallivsmedel är indelad efter indikation och rekommenderade produkter ska, för respektive indikation, alltid övervägas i första hand.

Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan finns längre ner på sidan.

Löpande produktinformation

  • Smörgåsrån Schär ersätts av Glutenfri kex naturell, Glutis

   2023-03-23
   Smörgåsrån 100 g, Schär (30762) utgår. Ersättare blir Glutenfri kex naturell 100 g, Glutis. Då sammansättningen är relativt lika, och inga nya allergener återfinns i ersättningsprodukten, behålls Sesam LMN nummer. Ny produkt ersätter därmed originalet per automatik på aktiva förskrivningar.

   Nytt nummer till kundservice

   2023-03-17
   Från och med fredag den 17 mars kommer 044- 19 46 30 och 0770-11 11 00 att slås samman till en gemensam telefonmeny för hjälpmedels kundservice.

   Framöver ska enbart 0770-11 11 00 lämnas ut till patienter och förskrivare. Eventuella dokument som är tillgängliga för patienter eller som lämnas ut ska uppdateras. Kundservice ser till att webbsidor och dokument på bland annat Vårdgivare Skane och 1177.se blir uppdaterade.

   Telefonnummer 044-19 46 30 stängs 17 mars och har hänvisningsbesked till det nya numret. Eftersom där är en annan telefonmeny är det viktigt att lyssna genom den innan knappval görs.

   Nutrison Low Energy Multi Fibre utgår ur sortiment

   2023-02-13
   Nutrison Low Energy Multi Fibre 1000ml utgår ur Nutricias sortiment från och med maj 2023. Den utgår på grund av omständigheter som är relaterade till produktionskapaciteten i fabriken. Artikeln är restnoterad och ny leverans kommer inte att ske innan maj, därmed inaktiveras artikeln redan nu. Likvärdig produkt produceras ej. I sortiment finns andra typer av sondnäringar till patienter med lågt energibehov.

   Tillägg i sortiment

   2023-02-09
   Följande produkt har lagts till i sortimentet: Sunny lågproteinbrödmix 500g (32360)

   Tillägg i sortiment

   2023-02-07
   Följande produkter har lagts till i sortimentet:

   • Fortimel Plantbased Energy Mango (32352)
   • Fortimel Plantbased Energy Mocca (32353)

   Fortimel Plantbased Energy är en växtbaserad, näringsmässigt komplett näringsdryck.

   Scandishake Mix ersätter Calshake under restnotering

   2023-02-02
   Under tiden Calshake är restnoterad kompletteras sortimentet med Scandishake Mix. Tillgängliga smaker och aktuella Sesam LMN nr listas nedan:

   • Scandishake Mix jordgubb, 32303
   • Scandishake Mix choklad, 32324
   • Scandishake Mix neutral, 32338
   • Scandishake Mix vanilj, 32339

   Tillägg i sortiment

   2023-01-04
   Följande produkter har lagts till i sortiment:

   • PKU Lophlex Select LQ Mint 125ml (32326)
   • PKU Lophlex Select LQ Peach 125ml (32327)
   • Pasta Spagetti vriden 500g lågprotein (32328)
   • Premium Pasta plus Fusilli 500g lågprotein (32329)

Produktkataloger och produktrekommendationer bör inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Retur av pump

 • Om behovet upphör hos en patient så ska du skicka tillbaks pumpen till huvudlagret. Paketera pumpen på ett tryggt sätt och se till så att alla delar (kablar, manual etcetera) finns med.

  Fyll i en returblankett och lägg med i paketet så underlättar det för kollegorna på huvudlagret när de får tillbaka pumpen om det till exempel är fel på den.

  För anställda inom Region Skåne

  För dig som jobbar inom Region Skåne kan du skicka pumpen med internpost till:
  Verksamhetsområde Hjälpmedel 
  Teknikvägen 3
  245 34 Staffanstorp

  För privata vårdgivare och kommunal verksamhet

  Du som jobbar hos en privat vårdgivare eller inom kommunal verksamhet kan beställa en fraktsedel genom att skicka e-post till hjalpmedelkundtjanst@skane.se. Ange i mejlet vilken adress (ange även namn på er enhet/mottagning) du tänker skicka paketet FRÅN och att det gäller pump för enteral nutrition. Du får då en fraktsedel för PostNord från oss på Region Skåne via e-post som en PDF. Paket ska alltid skickas som företagspaket.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt. Ansökan om förskrivning krävs för varje ny enskild patient.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, ladda ner och fyll i dokumentet Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment och maila in till hjalpmedel@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Kontakt

För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Sortiment- och avtalsledare.

E-post: hjalpmedel@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.