Hjälpmedelssortiment - speciallivsmedel

Här hittar du löpande information och produktkatalogerna om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Region Skånes terapigrupp Livsmedel för speciella medicinska ändamål tar fram underlag till förskrivningsriktlinjer som efter beslut i Läkemedelsrådet publiceras i Skånelistan speciallivsmedel. Dessa riktlinjer ska användas vid förskrivning av speciallivsmedel till patienter från 16 års ålder men kan också användas som kunskapsunderlag inom öppen och sluten vård samt kommunal vård och omsorg.

Riktlinjerna är framtagna utifrån bästa möjliga evidens, klinisk erfarenhet, nutritionell och klinisk nytta samt kostnadseffektivitet. Skånelistan speciallivsmedel är indelad efter indikation och rekommenderade produkter ska, för respektive indikation, alltid övervägas i första hand.

Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan finns längre ner på sidan.

Löpande produktinformation

  • Felplock Isosource Energy Fibre 500 ml och Isosource Protein Fibre 500 ml

   2021-10-15
   Vår grossist Mediq rapporterar att det mellan den 30:e september och den 12:e oktober har skett felplock gällande produkterna Isosource Energy Fibre 500 ml och Isosource Protein Fibre 500 ml. Dessa två artiklar har förväxlats och skickats fel. Berörda kunder får information via Hjälpmedels kundtjänst. Ersättningsprodukt skickas ut.


   Prisjusteringar

   2021-10-07
   Den 1:a september 2021 gjordes en tillfällig höjning av inköpspriser på några artiklar i befintligt sortiment. Sedan den 1:a oktober har ett fåtal produkter återgått till ursprungligt pris. Detta gäller följande produkter:

   • Fortini Multi Fibre
   • Pepticate
   • Ketocal 4:1 LQ

   Tillägg i sortiment

   2021-09-24
   En ny smak av Fresubin 3.2 kcal DRINK har lagts till i sortiment. Efter produktinfo nedan ser ni Mediqs artikelnummer följt av artikelnummer i Sesam LMN.

   • Fresubin 3.2 kcal DRINK cappuccino 125 ml, 4011707/32091


   Prishöjning på ett fåtal artiklar i befintligt sortiment

   2021-09-07
   Från och med den 1:a september 2021 höjs inköpspriser tillfälligt på ett fåtal artiklar i befintligt sortiment. Produktlista Speciallivsmedel och Sesam LMN är uppdaterade med aktuella priser.

   Följande produkter berörs av prisändringen:

   Fortini Multi Fibre
   Isosource Energy Fibre (500 ml)
   Isosource Mix (500 ml)
   Isosource Protein Fibre (500 ml)
   Ketocal 4:1 LQ,
   MiniMax Barnsondnäring
   Peptamen Junior Advance
   Pepticate
   Resource 2.0
   Resource 2.0+Fibre
   Resource Addera Plus
   Resource MiniMax
   Resource Protein

   Prisjusteringen medför att förstahandsvalet för klara kosttillägg i Skånelistan speciallivsmedel inte är det mest kostnadseffektiva. Då prisjusteringen är tillfällig ändras inte listan. För kännedom är det mest kostnadseffektiva valet i stället nuvarande andrahandsval, dvs Fresubin Jucy DRINK.


   Utgående produkt - Resource Addera Plus lemonad

   2021-06-03
   Resource Addera Plus i smaken lemonad (4011701/31762) utgår ur leverantörens sortiment.


   Tillägg i sortiment

   2021-06-01
   Infasource 200 ml har lagts till i sortiment. Sedan tidigare finns produkten i 90 ml. Det har även lagts till en ny smak av produkten Glycosade. Efter produktnamn ser ni Mediqs artikelnummer följt av artikelnummer i Sesam LMN.

   • Infasource 200 ml, 4015000/32068
   • Glycosade citron, 4012142/32066


   Försiktighetsåtgärd - FiberHusk

   2021-04-20
   I Danmark utreder myndigheter om det finns en koppling mellan ett antal fall av salmonella och intag av HUSK-produkter. I Region Skånes sortiment finns FiberHusk (Sesam LMNnr 30732, artikelnr Mediq 4018119). Det finns inte några tecken på salmonellafall kopplade till HUSK-produkter i Sverige, men som en försiktighetsåtgärd återkallas samtliga HUSK-produkter från marknaden.


   Sugrör tas bort på Nutricias barnnäringsdrycker

   2021-04-19
   Under våren 2021 kommer Nutricia att avlägsna de medföljande plastsugrören på barnnäringsdryckerna Fortini.


   Utgående produkt - Soya 1000 ml

   2021-04-19
   Nutrison Soya 1000 ml utgår och ersätts av Nutrison Soya 500 ml. Produkten har fått ett nytt Sesam LMN nr: 32059. Artikelnummer hos Mediq är 4015155.


   Utgående produkt - Nutrison advanced Peptisorb Powder

   2021-03-11
   Nutrison advanced Peptisorb Powder (30687, 4014136) utgår, ingen produkt ersätter.
   I sortiment finns produkten i en annan beredningsform – Nutrison Peptisorb (31522, 4014019).


   För kännedom – i händelse av driftstopp för Sesam LMN

   2021-03-09
   Om Sesam LMN inte kan nås av användare och förskrivningar inte kan fullföljas aktiveras en reservrutin. Rutinen används när beställningar är akuta och inte kan vänta tills driftstoppet är över. I händelse av driftstopp läggs reservrutinen upp på Driftinformation Skåne.


   Humana AR ersätts av Humana AR Expert

   2021-02-24
   Humana AR utgår och ersätts av Humana AR Expert. Nytt Sesam LMN nr är 32044 och artikelnummer hos Mediq är 4016142.


   Tillägg till sortiment

   2021-02-11
   Resource Ultra Fruit samt ny smak av Fortini Compact MultiFibre har lagts till sortimentet. Efter produktnamn ser ni Mediqs artikelnummer följt av artikelnummer i Sesam LMN.

   • Resource Ultra Fruit äpple 200 ml, 4011702/32036
   • Resource Ultra Fruit apelsin 200 ml, 4011703/32037
   • Resource Ultra Fruit hallon/svartvinbär 200 ml, 4011704/32038
   • Resource Ultra Fruit ananas 200 ml, 4011705/32039
   • Fortini Compact MultiFibre choklad/kola 125 ml, 4013300/32040

   Uppdatering av produkt – Althéra

   2021-02-09
   Althéra uppdateras med oligosackariderna 2’fukosyllaktos (2’FL) och Lakto-N-neotetraos (LNnT). Artikelnummer hos Mediq ändras till 4016211, Sesam LMN nr 30704 är oförändrat.


   Resource Senior Activ ersätts av Resource Activ

   2021-02-03
   Resource Senior Activ kommer att ersättas av Resource Activ. Underleverantör Nestlé uppskattar att Resource Senior Activ säljer slut i juni. Hos vår grossist Mediq kommer Resource Activ att finnas tillgänglig när deras lager av Resource Senior Activ är slut. Skånelistan är uppdaterad med det nya produktnamnet. Det blir nya smaker för Resource Activ: ananas, vanilj-mango och toffee-banan. När Resource Activ finns tillgänglig i Sesam LMN publiceras det som nyhet här samt på förstasidan i Sesam LMN.


   Utgående produkter - ICA Psylliumfrö och Coop Psylliumfröskal

   2021-01-29
   ICA Psylliumfrö, 300 g utgår. Den har under en period ersatts med Coop Psylliumfröskal, 300 g som också har utgått. Båda artiklarna har haft samma Sesam LMN nummer – 31376. Artikelnummer hos Mediq har varit 4018000 respektive 4018195. Ingen produkt ersätter, i sortiment finns andra liknande produkter.

  • Jyttemjöl Teff

   2020-11-03
   Jyttemjöl Teff 750 g ersätts av Jyttemjöl Teff 400 g. Den nya produkten har samma Sesam LMN nummer som Jyttemjöl Teff 750 g, 31040. Artikelnummer hos Mediq ändras till 4018203.


   Uppdatering av produkt – Energivit

   2020-10-30
   För att följa vetenskapliga rekommendationer och regelverk inom EU har innehållet i Energivit fått ändrat innehåll gällande mikronutrienter inklusive tillsättning av långa fettsyror som DHA. Det har även gjorts en rad små korrigeringar i hur innehållet av ett flertal mikronutrienter redovisas på grund av ändrade regler kring hur man ska avrunda siffror i näringsinformation. Burkarna har därmed fått nya etiketter. I och med förändringarna kan en del användare uppleva små förändringar i doft eller smak. För patienter som kan reagera på det kan man göra en stegvis byte från gamla till nya versionen över några dagar.

   Artikel/beställningsnummer kommer att vara oförändrade.
   De nya produkterna kommer att nå oss apotek under november/december. Produkterna byts successivt ut vartefter lagren töms.


   Uppdatering av produkt – PKU Lophlex

   2020-10-22
   En uppdatering av produkten har genomförts. Hur näringsämnen redovisas har uppdaterats enligt gällande regelverk.

   Ändringar:

   • Mikronutrienter i linje med nyaste rekommendationer
   • DHA är adderat
   • Åldersindikation utökad från 8+ till 3+ (barn från 3 år, ungdomar och vuxna)
   • Förbättrade smaker
    Mindre bitter och mer syrlig smak, smaker närmare och för enklare övergång från Anamix junior eller till Lophlex LQ
   • Kalorier – liten ökning i kaloriinnehåll

   Produkterna kommer att nå oss under hösten 2020 efter vecka 43. Artikelnummer är oförändrade.


   Utgående produkter – Jyttemjöl Original och Jyttemjöl Fibra Teff

   2020-10-20
   Jyttemjöl Original utgår och ersätts av Jyttemjöl Arv. Den nya artikeln har artikelnummer 4018201 hos Mediq och nummer 30748 i Sesam LMN.
   Jyttejöl Fibra Teff utgår och ersätts av Jyttemjöl Fibra. Den nya artikeln har artikelnummer 4018202 hos Mediq och nummer 31039 i Sesam LMN.


   Utgående produkter – Jyttemjöl Mix och PKU Gel neutral

   2020-10-01
   Jyttemjöl Mix utgår och ersätts av Jyttemjöl 5 Sädesslag . Den nya artikeln har artikelnummer 4018204 hos Mediq och nummer 31371 i Sesam LMN.
   PKU Gel neutral och ersätts av PKU EXPLORE5 neutral. Den nya artikeln har artikelnummer 4012138 hos Mediq och nummer 31659 i Sesam LMN.


   Utgående produkt - Comida-Fibrer vetefiber

   2020-08-19
   Producenten har meddelat att produkten utgår från deras sortiment och produktionen av denna produkt har upphört under sommaren. Tyvärr finns det ingen ersättningsprodukt. Comida-Fibrer har artikelnummer 4018115 hos Mediq och 31037 i SesamLMN.


   Nya förpackningsmått - Resource Komplett Näring 1,5 och Resource MiniMax

   2020-08-10
   Resource Komplett Näring 1.5 kommer att få nya förpackningsmått. Förändringen gäller både konsumentförpackningen och transportförpackningen. 4-packets design uppdateras. I samband med detta kommer Resource Komplett Näring 1.5 att bli halal-certifierad.
   Även Resource MiniMax och MiniMax Barnsondnäring får nya förpackningsmått. Förändringen gäller både konsumentförpackningen och transportförpackningen.
   Fler förpackningar kommer att kunna transporteras per pall. Flaskornas form och utseende samt innehållet i produkterna förblir oförändrat. De behåller sina artikelnummer. De nya förpackningarna beräknas att finnas på marknaden från och med september.


   Utgående produkt - ICA Psylliumfrö

   2020-07-31
   ICA Psylliumfrö, 300 g utgår och ersätts med Coop Psylliumfröskal, 300 g. Den nya artikeln får samma Sesam LMN-nummer som artikeln den ersätter – 31376. Den har artikelnummer 4018195 hos Mediq.


   Uppdatering av produkt – Lipistart

   2020-06-22
   För att följa regelverk inom EU ändras produkten Lipistart. Den uppdaterade produkten når oss i mitten av juni 2020. Artikelnummer är oförändrade

   • Ändrad märkning med uppdaterad näringsdeklaration.
   • Burken upplevs mindre, men innehåller fortfarande 400 g pulver.
   • Pulvret kan upplevas bestå av större korn, tillverkningsmetod är dock oförändrad.
   • Ny skopa. Innehåller 5 g pulver som tidigare skopa.

   Tillägg i sortiment

   2020-06-22
   Följande produkt har lagts till sortimentet:
   Peptamen Junior 0.6 - Mediq 4015500, Sesam LMN artikelnummer: 31991


   Borttagen spärr vid uttag av förskrivna produkter

   2020-06-01
   För att undvika bunkring under rådande omständigheter med Covid-19 sattes tidigare en gräns för hur lång tid som måste gå mellan två uttag. Gränsen sattes till 25 %, vilket innebar att vid månadsförbrukning så måste det ha gått minst en vecka innan nästa uttag kunde göras. Denna spärr är nu borttagen då risk för brist på produkter anses vara låg. 


   Tillägg i sortiment

   2020-05-26
   Efter produktnamn ser ni Mediqs artikelnummer följt av artikelnummer i Sesam LMN.
   Följande produkter har lagts till sortimentet:

   • Renastep - Mediq 4011268, Sesam LMN 31985
   • MSUD Easy Tablets - Mediq 4012300, Sesam LMN 31754
   • PKU Easy Tablets - Mediq 4012100, Sesam LMN 31986
   • TYR Easy Tablets - Mediq 4012200, Sesam LMN 31756
   • Dialamine - Mediq 4090086, Sesam LMN 31763
   • EAA Supplement - Mediq 4012000, Sesam LMN 31753

   Paediatric Seravit från Nutricia har fått ändrat innehåll

   2020-05-22
   Ändringar gäller:

   • Vitaminer och mineraler har justerats för att följa aktuella rekommendationer. Doseringen till patienter kan behöva ses över.
   • Skopa som rymmer 5 g pulver medföljer förpackningen. För exakt mått krävs som tidigare att man väger pulvret.
   • Pulvret har aningen ljusare färg än tidigare.

   Instruktioner för tillredning är oförändrade. Produktfaktabladen för produkten uppdateras och aktuell uppdaterad information om näringsinnehåll finns på burkens etikett. Artikel/beställningsnummer kommer inte att ändras. De nya produkterna når grossister under maj månad.


   Förändringar i sortiment

   2020-04-21

   Följande nya smaker har lagts till sortimentet

   • Resource Addera Plus Multifrukt
    Mediq, artikelnummer: 4011700
    Sesam LMN, artikelnummer: 31761
   • Resource Addera Plus Lemonad
    Mediq, artikelnummer: 4011701 
    Sesam LMN, artikelnummer: 31762

   Produkt som utgår

   • Adams ekologiska havregryn
    Mediq, artikelnummer: 4018101
    Sesam LMN, artikelnummer: 30720

   Restad produkt Nutrini Peptisorb

   2020-03-30
   Nutrini Peptisorb (31525, 4015009) är restnoterad till och med den 7/4-2020.


   Utgående produkt - Resource 2.5 och Resource 2.5+fibre

   2020-03-09
   Resource 2.5 och Resource 2.5+fibre utgår ur Nestlés sortiment på grund av låg försäljning. Se nedan hur länge respektive smak förväntas finnas kvar i lager.

   • Resource 2.5 Compact med persika-vaniljsmak, ca vecka 16
   • Resource 2.5 Compact med svarta vinbär-hallonsmak, ca vecka 24
   • Resource 2.5 fibre Compact med cappuccinosmak, ca vecka 31
   • Resource 2.5 fibre Compact med plommon-mangosmak, ca vecka 40

   Produktförändring – Nutricias näringsdrycker, borttagande av sugrör

   2020-02-27
   Alla plastsugrör från Nutricias sortiment av näringsdrycker kommer att tas bort. Detta sker i enlighet med EU:s nya direktiv 2019/90, om en minskning av onödig plast.

   De första näringsdryckerna utan sugrör kommer att nå marknaden under mars månad med start av 200 ml:s förpackningar.


   Nya produkter/smaker i sortiment

   2020-02-18
   Följande nya produkter/smaker har lagts till sortimentet, efter produktnamn ser ni Mediqs artikelnummer följt av artikelnummer i Sesam LMN.

   Kosttillägg – ny smak:
   Resource 2.0 + fibre Vanilj 4011500, 31750
   Glutenfria produkter:
   Orgran ris- och majsspiraler 4018603, 31749 (Orgran majsspiral utgår)
   Fibrex 4018197,  31755


   Restad produkt Fortini Multi Fibre Neutral

   2020-02-14
   Fortini Multi Fibre Neutral (4013107, 30657) är restnoterad till och med vecka 10.


   Uppdatering av recept för Anamix Infant och Infantrini 125 ml

   2020-01-23
   För att följa vetenskapliga rekommendationer och regelverk inom EU kommer innehåll gällande vissa mikronutrienter att justeras i Anamix Infant och Infantrini 125 ml från Nutricia.

   Det görs samtidigt små korrigeringar i hur innehållet av ett flertal mikronutrienter redovisas på grund av ändrade regler kring hur man ska avrunda siffror i näringsinformationen. Burkarna och flaskorna får nya etiketter.

   Ändringar i Anamix Infant gäller framförallt ökat DHA-innehåll från 70 mg till 120 mg/100g. Inbördes fördelning av linolsyra, alfalinolensyra, mättat-, omättat och fleromättat fett har ändrats. Total mängd fett är oförändrat. Mängden mangan har kraftigt minskats.

   Ändringar i Infantrini 125 ml gäller framförallt ökat DHA-innehåll från 17,6 mg till 25,2 mg/100 ml samt höjda nivåer av ARA, EPA och D-vitamin. Innehåll av makronutrienter och aminosyrainnehåll är oförändrat liksom instruktioner för användande och tillredning. Artikelnummer är oförändrade.

   De nya produkterna når oss under januari/februari.


   Utgående produkt – Galactomin 17

   2020-01-16
   Galactomin 17, komplett kaseinbaserad spädbarnsnäring för kostbehandling av galaktosemi med LCP, kommer att utgå från leverantören Nutricias sortiment den 22:a februari 2020. Detta på grund av att guidelines för denna diagnos där mjölkbaserat protein, trots mycket lågt galaktosinnehåll, inte längre rekommenderas.

   Produkten har Sesamnummer 31383 och artikelnummer 4090078 hos Mediq.


   Uppdatering av recept för Althéra, Alfaré och Alfamino

   2020-01-07
   I enlighet med kommande Commission Delegated Regulation (EU) 2016/128 som träder i kraft den 22:a februari 2020, och Commission Delegated Regulation (EU) 2016/127, ändras recepten för Althéra, Alfaré och Alfamino. Samtidigt uppdateras produkterna ytterligare.

   De nya recepten behåller sina viktigaste drag från originalrecepten. I princip justeras alla mineraler i och med de nya direktiven då nya gränser för min/maxvärden införs. Althéra och Alfaré innehåller samma hydrolyserade vassleprotein. Det tidigare hydrolysatet framställdes genom en kombination av två enzym, alcalase och pankreatin.

   I det nya receptet finns en ny blandning av enzymer från växtriket för ett ersätta pankreatin. I och med förändring av enzym blir alla tre specialnäringar halal- och koshercertifierade.

   Palmolja har ersatts i Althéra och Alfaré och den nya fettblandningen består av solros-, raps- och kokosolja. Från och med att den nya versionen av Althéra finns tillgänglig kommer burken att innehålla 400 g jämfört mot idag 450 g.

   De nya versionerna av produkterna finns tillgängliga på marknaden från den 1:a februari 2020.

Produktkataloger och produktrekommendationer får inte skrivas ut eftersom de ständigt uppdateras.

Retur av pump

 • Om behovet upphör hos en patient så ska du skicka tillbaks pumpen till huvudlagret. Paketera pumpen på ett tryggt sätt och se till så att alla delar (kablar, manual etcetera) finns med.

  Fyll i en returblankett och lägg med i paketet så underlättar det för kollegorna på huvudlagret när de får tillbaka pumpen om det till exempel är fel på den.

  För anställda inom Region Skåne

  För dig som jobbar inom Region Skåne kan du skicka pumpen med internpost till:
  Verksamhetsområde Hjälpmedel 
  Teknikvägen 3
  245 34 Staffanstorp

  För privata vårdgivare och kommunal verksamhet

  Du som jobbar hos en privat vårdgivare eller inom kommunal verksamhet kan beställa en fraktsedel genom att skicka e-post till hjalpmedelkundtjanst@skane.se. Ange i mejlet vilken adress du tänker skicka paketet FRÅN och att det gäller pump för enteral nutrition. Du får då en fraktsedel för PostNord från oss på Region Skåne via e-post som en PDF. Paket ska alltid skickas som företagspaket.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det upphandlade sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det upphandlade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt.

För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, fyll i dokumentet Ansökan om enskild föreskrivning utanför sortiment och maila in till sortimenthjm.hoh@skane.se. Du får återkoppling via e-post.

Kontakt

För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Sortiment- och avtalsledare.

E-post: sortimenthjm.hoh@skane.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.