Slutenvård

Barn och ungdomar under 20 år får avgiftsfri vård när de är inlagda på sjukhus. Avgifterna gäller för de som är folkbokförda i Sverige eller har EU-kort.

110 kronor per dag

Patientavgiften för den som är inskriven på sjukhus är 110 kronor per dag under de första 30 dagarna av ett vårdtillfälle. Därefter betalas 55 kronor per dag. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte.

Den som har permission och vistas ett helt dygn utanför sjukhuset betalar ingenting för den aktuella dagen.

Lägre avgift för vissa grupper

Patienter som har en sammanlagd skattepliktig inkomst (inklusive hel- eller delpension) eller en hel garantipension som är mindre än 7 700 kronor betalar följande:

  • 110 kronor per dag de första fem dagarna
  • 55 kronor per dag följande dagar

Patienter som är under 40 år och har hel sjuk- eller aktivitetsersättning betalar 55 kronor per dag.

För att få betala den lägre avgiften måste man lämna in en ansökningsblankett vid det aktuella vårdtillfället.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.