Slutenvård

Barn och ungdomar under 20 år får avgiftsfri vård när de är inlagda på sjukhus. Avgifterna gäller för de som är folkbokförda i Sverige eller har EU-kort.

100 kronor per dag

Patientavgiften för den som är inskriven på sjukhus är 100 kronor per dag under de första 30 dagarna av ett vårdtillfälle. Därefter betalas 50 kronor per dag. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte.

Den som har permission och vistas ett helt dygn utanför sjukhuset betalar ingenting för den aktuella dagen.

Lägre avgift för vissa grupper

Patienter som har en sammanlagd skattepliktig inkomst (inklusive hel- eller delpension) eller en hel garantipension som är mindre än 7 600 kronor betalar följande:

  • 100 kronor per dag de första fem dagarna
  • 50 kronor per dag följande dagar

Patienter som är under 40 år och har hel sjuk- eller aktivitetsersättning betalar 50 kronor per dag.

För att få betala den lägre avgiften måste man lämna in en ansökningsblankett vid det aktuella vårdtillfället.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter