Beställ HUBS på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i nordöstra Skåne

Hälsoundersökningen kan aldrig göras "akut". Den medicinska sekreteraren bokar först en tid för HUBS när hen har varit i kontakt med dig som är socialsekreterare. Detta även fast att den skriftliga begäran om hälsoundersökning har kommit in till mottagningen. Tänk på att du som är socialsekreterare alltid ska följa med vid besöket.

Gör så här för att beställa

1. Fyll i blanketten

Begäran om en hälsoundersökning enligt HSLF-FS 2019:19 (pdf)

Ange följande information under fältet Övrig information:

  • Vilken skola barnet/ungdomen går eller har gått på Ange Namn på skolan samt kommun.
  • Kännedom om eventuella kroniska sjukdomar.
  • Vilka vårdgivare barnet/ungdomen har varit hos.
  • Status för vistelse i Skåne, till exempel asylsökande, papperslös eller folkbokförd i regionen.
  • Om barnet/ungdomen har bott i en annan region eller i ett annat land.
  • Om vårdnadshavarna får kontaktas för inhämtande av samtycke till hälsoundersökningen. 
  • Specifika frågeställningar som du har.

2. Skicka in blanketten

Skicka in blanketten antingen via post till: Barn- och ungdomskliniken, HUBS, JA Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad, eller via e-post till hubs.csk@skane.se.

3. Tid och plats för hälsoundersökningen meddelas

Du får informationen via e-post när barnmottagningen har fått in alla journalkopior.

För att hälsoundersökningen ska kunna göras på bästa sätt med god kvalitet är det en förutsättning att läkaren har tillgång till journalhandlingar från till exempel barnavårdscentral (BVC), Elevhälsan och privat och offentlig sjukvård. Läkarundersökningen är ett krav enligt lagen och kan därför göras ändå, till exempel om barnet nyligen har kommit till Sverige och inte har hunnit ha några vårdkontakter ännu.

Socialsekreteraren ska följa med vid besöket

Tänk på att du som är socialsekreterare alltid ska följa med vid besöket. Detta eftersom du har bäst information om barnets aktuella situation. Jourfamiljen eller medarbetare från hem för vård eller boende (HVB) kan alltså inte komma ensam med barnet/ungdomen. Syftet med undersökningen är att bedöma behovet av hälso- och sjukvård, men även att ge socialtjänsten underlag för hur de ska agera för att säkerställa barnets behov av hälso- och sjukvård.

Traumascreening för barn i skolåldern

Barn i skolåldern blir erbjudna traumascreening med formuläret Traumahändelser Mini i samband med besöket på barnmottagningen.

Om du har problem med att få en tid till HUBS

Se sidan Beställ hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS) på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning om du har problem med att få en tid till HUBS.

Beställ hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS) på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.