1177 tidbokning

1177 tidbokning ger invånaren möjlighet att boka, avboka och omboka tider direkt i vårdens tidbokningssystem via e-tjänsterna på 1177.se.

1177 tidbokning är en del av ett regionalt basutbud av digitala tjänster som finns tillgängligt för Region Skånes verksamheter.

Det ska vara möjligt för invånarna att själva boka, omboka och avboka tid digitalt. Invånaren ska kunna se sina bokade tider på 1177.se

Alla verksamheter som kan ska lägga ut tider som är bokningsbara genom 1177 tidbokning.

Detta är viktigt för att:

  • Öka tillgängligheten och delaktigheten för invånaren​. 
  • Minska antalet uteblivna besök. 
  • Avlasta medarbetare med administrativa arbetsuppgifter som ombokningar, avbokningar och tidsbokning via telefon och e-tjänsterna på 1177.se.​

Du hanterar tider och tidstyper i tidbokningssystemen, främst i Pasis och PMO. Möjligheten finns än så länge inte i Orbit och Aria.

Så blir det för invånaren

Invånaren ska kunna se sina bokade tider på 1177.se under rubriken Bokade tider. Därför behöver du boka in tider så att de blir synliga för invånaren. Ibland kan det finnas särskilda skäl till att inte visa en tid. Du kan då dölja en bokad tid i Pasis och PMO. 

Tänk på att:

  • Det är viktigt att tider som presenteras för invånarna har enkla och beskrivande namn för att minimera felbokningar.
  • Namnen i villkorstexterna i 1177 tidbokning måste stämma överens med tiderna som erbjuds i vårdens tidbokningssystem. Om de erbjudna tiderna ändras måste även motsvarande text i 1177 tidbokning göra det. 
  • I e-tjänsterna på 1177.se ser invånaren både tider som hen själv har bokat och tider som vården har bokat.  
  • När invånaren gör en bokning eller ombokning skickas en bekräftelse till invånarens inkorg på 1177.se.

Kontakt

För stöd kontakta den som är verksamhetsansvarig för e-tjänster i din verksamhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.