Stöd vid läkemedelshantering – app och webbsida

Det finns en tjänst för dig som hanterar läkemedel i arbetet. Tjänsten heter Stöd vid läkemedelshantering. Du når tjänsten både via en app och en webbplats.

Webbplatsen

Appen

Du kan även ladda ner Stöd vid läkemedelshantering som app till din mobiltelefon. Du laddar ner den antingen via App Store (Apple) eller Google Play (Android).

Innehåll i tjänsten

I tjänsten Stöd vid läkemedelshantering finns information och funktioner om:

  • Krossning av läkemedel inför administrering oralt eller i enteral sond (tillägg av fler läkemedel görs kontinuerligt).
  • Nedsatt njurfunktion, dosrekommendationer vid nedsatt njurfunktion för vuxna (≥ 18 år). Listan är inte fullständig och inkluderar inte samtliga läkemedel.
  • Region Skånes utbyteslista för läkemedel på rekvisition.
  • Spädning, regionalt spädningsschema för parenterala antibiotika till vuxna.
  • Ögondroppar inneliggande patient, en lista över ögondroppar som sjuksköterskor kan byta patientens ögondroppar till under vårdtiden.

Det finns även en utökad sökfunktion: Hitta läkemedel. I Hitta läkemedel kan du söka efter ett specifikt läkemedel både i eget och i andra avdelningars läkemedelsförråd samt i så kallade svansförråd. Observera att sökfunktionen endast fungerar via webbsidan och inte i appen.

Du måste vara anställd i Region Skåne för att använda sökfunktionen. Detta eftersom den kräver inloggning med e-tjänstekort (SITHS-kort).

Använd innehållet som en vägledning

Tjänsten Stöd vid läkemedelshantering är utvecklad av Region Skåne. Syftet är att göra det lättare att hitta information om läkemedel. Detta kan i sin tur bidra till att patientsäkerheten ökar.

Innehållet är allmänt och är tänkt att användas som en vägledning. Du måste själv bedöma om all information är användbar i det enskilda fallet. Det finns generella anvisningar under varje funktion i tjänsten Stöd vid läkemedelshantering som du rekommenderas att läsa innan du använder funktionen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.