AvIC

AvIC är Region Skånes IT-stöd för avvikelsehantering och förbättringsarbete.

AvIC används för hela hanteringsprocessen från rapportering till orsaksutredning, åtgärder, uppföljning och återkoppling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter