AvIC

AvIC är Region Skånes IT-stöd för avvikelsehantering och förbättringsarbete.

AvIC används för hela hanteringsprocessen från rapportering till orsaksutredning, åtgärder, uppföljning och återkoppling.

Tillägg i klassificering av avvikelser

Med anledning av Covid-19 har det gjorts tillägg i händelseklassificering och orsaksklassificering av avvikelser i AvIC:

  • Händelseklassificering ”Covid-19 (kräver ytterligare val)”.
  • Orsaksklassificering ”Procedurer/rutiner/riktlinjer – Medvetet avsteg”.

Starta AvIC

  • Sätt in ditt e-tjänstekort i kortläsaren i datorn.
  • Klicka på "Starta AvIC".
  • Skriv in din sexsiffriga PIN-kod för legitimering (identifieringskod). 

Starta AvIC

Om felmeddelande "Error 403" visas, ta ut kortet, stäng alla internetsidor och webbfönster. Sätt sedan i kortet och försök igen.

Reservrutiner

Om AvIC inte är tillgängligt används reservblanketten som reservrutin.

Reservblankett (pdf)

När AvIC åter är tillgängligt ansvarar var och en för att händelsen registreras. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter