Avic

Avic är Region Skånes it-stöd för avvikelsehantering och förbättringsarbete i offentlig verksamhet.

Avic används för hela hanteringsprocessen från rapportering till orsaksutredning, åtgärder, uppföljning och återkoppling.

Starta Avic

  1. Avic ska användas i webbläsare Edge Chromium (eller Google Chrome).
  2. Sätt in ditt e-tjänstekort i kortläsaren i datorn.
  3. Klicka på "Starta Avic".
  4. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod för legitimering (identifieringskod). 

Starta Avic

Om felmeddelande "Error 403" visas, ta ut kortet, stäng alla internetsidor och webbfönster. Sätt sedan i kortet och försök igen.

Reservrutiner

Om Avic inte är tillgängligt används blanketten som reservrutin för att registrera en händelse/avvikelse. Fyll i uppgifter för aktuellt avvikelseflöde.

Reservblankett (pdf)

Hantera blanketten enligt instruktioner för informationssäkerhet. När systemet åter är tillgängligt ska avvikelsen snarast skrivas in i Avic.

Instruktioner för informationssäkerhet

När Avic åter är tillgängligt ansvarar var och en för att händelsen registreras. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.