AvIC

AvIC är Region Skånes IT-stöd för avvikelsehantering och förbättringsarbete.

AvIC används för hela hanteringsprocessen från rapportering till orsaksutredning, åtgärder, uppföljning och återkoppling.

Tillägg i klassificering av avvikelser

Med anledning av Covid-19 har det gjorts tillägg i händelseklassificering och orsaksklassificering av avvikelser i AvIC:

  • Händelseklassificering ”Covid-19 (kräver ytterligare val)”.
  • Orsaksklassificering ”Procedurer/rutiner/riktlinjer – Medvetet avsteg”.

Starta AvIC

  • AvIC ska användas i webbläsare Edge Chromium (eller Google Chrome).
  • Sätt in ditt e-tjänstekort i kortläsaren i datorn.
  • Klicka på "Starta AvIC".
  • Skriv in din sexsiffriga PIN-kod för legitimering (identifieringskod). 

Starta AvIC

Om felmeddelande "Error 403" visas, ta ut kortet, stäng alla internetsidor och webbfönster. Sätt sedan i kortet och försök igen.

Reservrutiner

Om AvIC inte är tillgängligt används reservblanketten som reservrutin.

Reservblankett (pdf)

När AvIC åter är tillgängligt ansvarar var och en för att händelsen registreras. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.