Allergi, Astma & KOL samordnare

Certifiering innebär ett erkännande till vårdcentralen att de kan garantera ett omhändertagande av patienter med Allergi, Astma & KOL på ett kvalitetssäkrat sätt med kvalificerad personal.

Certifiering av mottagning innebär också ett kontinuerligt förbättringsarbete där kompetensen säkerställs via upp följning, fortbildning och utvärdering

Certifiering av allergi, astma -KOL mottagningar 2024 (pdf)

Certifierade vårdcentraler 2024 (pdf)

Certifieringsenkät 2024 

Certifiering av vårdenheter i Skåne

 • Vid certifiering - vårdcentral och vårdpersonal

  Vårdcentraler ska erbjuda

  • Etablerad samverkan med en fysioterapeut.
  • Ett vårdteam med ”Spirometrikörkort” hos läkare och sjuksköterska.
  • Bra utrustning, som spirometer, pulsoximeter, oxygen, spacer och nebuliseringsapparat. 
  • Utredning och behandling, av astma/rinit som är relaterad till luftvägsallergen
  • Strukturerade utredningar med lungfunktionsmätning
  • Allergiutredning och behandling
  • KOL-utredning och behandling
  • Anafylaxi behandling
  • Diagnostik med pricktest (inte obligatorisk).

  Vårdpersonal

  Sjuksköterskor ska ha:

  • Avsatt tid enligt nationella kriterier för astma/KOL mottagning, vilket innebär två timmar/vecka/1000 listade patienter vid ansvar för vuxna och barn från och med skolåldern.
  • Ha minst 15 högskolepoäng inom området allergi, astma & KOL.
  • Tidsbeställd mottagning med organiserad telefonrådgivning.
  • Kontinuerlig fortbildning inom ämnesområden allergi, astma & KOL. 
  • Erbjuda tobaksavvänjning (sjuksköterska eller annan ansvarig person).
  • Registrera i det nationella Luftvägsregistret (sjuksköterska eller annan ansvarig person). 

  Specialist i allmänmedicin, läkaren ska ha:

  • Uppdraget som medicinskt ansvarig för allergi, astma & KOL-mottagningen.
  • Kontinuerlig fortbildning inom ämnesområden allergi, astma & KOL.
  • Uppföljning av certifierade allergi, astma & KOL mottagningar

   En certifiering innebär ett kontinuerligt förbättringsarbete och detta säkerställs via uppföljning och utvärdering.

   Uppföljning av certifierade allergi, astma & KOL mottagningar kommer att ske årligen av Primärvårdens utbildningsenhet (PUE) på uppdrag av Avdelning för Hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret, Region Skåne.

   • Vårdcentralen Bokskogen
   • Vårdcentralen Centrumkliniken Helsingborg
   • Vårdcentralen Delfinen
   • Vårdcentralen Drottninghögs
   • Vårdcentralen Förslövs
   • Vårdcentralen Husie
   • Vårdcentralen Knislinge
   • Vårdcentralen Kryddgården
   • Vårdcentralen Kärråkra
   • Vårdcentralen Landborgen
   • Vårdcentralen Lindeborg
   • Vårdcentralen Linero/Östra Torn
   • Vårdcentralen Nydala
   • Vårdcentralen Näsby
   • Vårdcentralen Oxie
   • Vårdcentralen Planteringen
   • Vårdcentralen Påarps
   • Vårdcentralen Ramlösa
   • Vårdcentralen Råå
   • Vårdcentralen Skurup
   • Vårdcentralen Solbrinken
   • Vårdcentralen Söderåsens
   • Vårdcentralen Tollarp
   • Vårdcentralen Tåbelund
   • Vårdcentralen Vinslöv
   • Vårdcentralen Vittsjö
   • Vårdcentralen Vänhem
   • Brahehälsan Löberöd
   • Capio Bunkeflo-Hyllie
   • Capio Helsingborg Söder
   • Capio vårdcentral Båstad
   • Capio Vårdcentral Höganäs
   • Capio Vårdcentral Klippan
   • Capio Vårdcentral Limhamn
   • Capio Vårdcentral Lund
   • Capio Vårdcentral Olympia, Helsingborg
   • Centrumkliniken
   • Centrumläkarna i Helsingborg AB
   • God Hälsa vårdcentral Kirseberg
   • Hälsocentralen Sankt Hans
   • Hälsomedicinskt center i Hjärup
   • Kristianstadkliniken
   • Kyr Vårdcentral Laurentii
   • Kry Bromölla
   • Läkargruppen Munka-Ljungby
   • Näsets Läkargrupp
   • Rosengårdskliniken
   • Solklart Vård i Bjuv
   • Solljungahälsan
   • Tryggakliniken Kristianstad
   • Victoria vård och hälsa, Kalkbrottet
   • Väla Hälsocenter
   • Östra Läkargruppen
   •  Vårdcentralen Bjärred

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.