Allergi, astma -KOL samordnare

Certifiering innebär ett erkännande till vårdcentralen att de kan garantera ett omhändertagande av patienter med allergi, astma & KOL på ett kvalitetssäkrat sätt med kvalificerad personal.

Certifiering av mottagning innebär också ett kontinuerligt förbättringsarbete där kompetensen säkerställs via uppföljning, fortbildning och utvärdering.

Certifieringsenkät inför 2023

Certifiering av allergi, astma -KOL mottagningar 2023 (pdf)

Certifiering av vårdenheter i Skåne

 • Vid certifiering - vårdcentral och vårdpersonal

  Vårdcentraler ska erbjuda

  • Etablerad samverkan med en fysioterapeut.
  • Ett vårdteam med ”Spirometrikörkort” hos läkare och sjuksköterska.
  • Bra utrustning, som spirometer, pulsoximeter, oxygen, spacer och nebuliseringsapparat. 
  • Utredning och behandling, av astma/rinit som är relaterad till luftvägsallergen
  • Strukturerade utredningar med lungfunktionsmätning
  • Allergiutredning och behandling
  • KOL-utredning och behandling
  • Anafylaxi behandling
  • Diagnostik med pricktest (inte obligatorisk).

  Vårdpersonal

  Sjuksköterskor ska ha:

  • Avsatt tid enligt nationella kriterier för astma/KOL mottagning, vilket innebär två timmar/vecka/1000 listade patienter vid ansvar för vuxna och barn från och med skolåldern.
  • Ha minst 15 högskolepoäng inom området allergi, astma & KOL.
  • Tidsbeställd mottagning med organiserad telefonrådgivning.
  • Kontinuerlig fortbildning inom ämnesområden allergi, astma & KOL. 
  • Erbjuda tobaksavvänjning (sjuksköterska eller annan ansvarig person).
  • Registrera i det nationella Luftvägsregistret (sjuksköterska eller annan ansvarig person). 

  Specialist i allmänmedicin, läkaren ska ha:

  • Uppdraget som medicinskt ansvarig för allergi, astma & KOL-mottagningen.
  • Kontinuerlig fortbildning inom ämnesområden allergi, astma & KOL.
  • Uppföljning av certifierade allergi, astma & KOL mottagningar

   En certifiering innebär ett kontinuerligt förbättringsarbete och detta säkerställs via uppföljning och utvärdering.

   Uppföljning av certifierade allergi, astma & KOL mottagningar kommer att ske årligen av Primärvårdens utbildningsenhet (PUE) på uppdrag av Avdelning för Hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret, Region Skåne.

   • Vårdcentralen Bokskogen
   • Vårdcentralen Centrumkliniken Helsingborg
   • Vårdcentralen Delfinen
   • Vårdcentralen Drottninghögs
   • Vårdcentralen Förslövs
   • Vårdcentralen Husie
   • Vårdcentralen Knislinge
   • Vårdcentralen Kryddgården
   • Vårdcentralen Kärråkra
   • Vårdcentralen Landborgen
   • Vårdcentralen Lindeborg
   • Vårdcentralen Linero/Östra Torn
   • Vårdcentralen Nydala
   • Vårdcentralen Näsby
   • Vårdcentralen Oxie
   • Vårdcentralen Planteringen
   • Vårdcentralen Påarps
   • Vårdcentralen Ramlösa
   • Vårdcentralen Råå
   • Vårdcentralen Skurup
   • Vårdcentralen Solbrinken
   • Vårdcentralen Söderåsens
   • Vårdcentralen Tollarp
   • Vårdcentralen Tåbelund
   • Vårdcentralen Vinslöv
   • Vårdcentralen Vittsjö
   • Vårdcentralen Vänhem
   • Brahehälsan Löberöd
   • Capio Bunkeflo-Hyllie
   • Capio Helsingborg Söder
   • Capio vårdcentral Båstad
   • Capio Vårdcentral Höganäs
   • Capio Vårdcentral Klippan
   • Capio Vårdcentral Limhamn
   • Capio Vårdcentral Lund
   • Capio Vårdcentral Olympia, Helsingborg
   • Centrumkliniken
   • Centrumläkarna i Helsingborg AB
   • God Hälsa vårdcentral Kirseberg
   • Hälsocentralen Sankt Hans
   • Hälsomedicinskt center i Hjärup
   • Kristianstadkliniken
   • Kry Bromölla
   • Läkargruppen Munka-Ljungby
   • Näsets Läkargrupp
   • Rosengårdskliniken
   • Solklart Vård i Bjuv
   • Solljungahälsan
   • Tryggakliniken Kristianstad
   • Victoria vård och hälsa, Kalkbrottet
   • Väla Hälsocenter
   • Östra Läkargruppen
   •  Vårdcentralen Bjärred

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.