Stöd och behandling (SoB)

Stöd och behandling (SoB) är en tjänst på 1177.se. Tjänsten är till för vårdgivare som vill erbjuda invånare stöd och behandling via nätet med säker inloggning.

Det här kan du göra i SoB

I de olika programmen, som även kallas moment, kan du till exempel:

  • dela instruerande texter, foton, filmer och ljudfiler i ett och samma program
  • interagera och stötta invånaren i en vårdprocess genom att stegvis dela nytt material och kommunicera via meddelanden
  • ta del av eventuella resultat från formulär i form av grafer och tabeller
  • schemalägga utskick av formulär
  • skapa och få flaggor och påminnelser om olika händelser, exempelvis ett visst resultat på ett formulär eller om invånaren är inaktiv

Det här kan invånaren göra i SoB

Invånaren kan ta det av innehållet när och var som helst genom att logga in på 1177.se. Hen kan

  • fylla i och ta del av resultat på formulär i form av grafer och tabeller
  • följa sin utveckling över tid
  • få påminnelser

Tillgång för vårdnadshavare

Vårdnadshavare kan hantera stöd- eller behandlingsprogram som startas för barn upp till 13 år. Om ombudsfunktion behövs beror på i vilket syfte som stöd- och behandlingsprogrammet ska användas. Funktionen behövs om till exempel vårdnadshavare ska utföra ärenden åt barn som barnet själv inte kan utföra.

Behandling för invånare som är skriven i en annan region

Skicka ett e-postmeddelande till sob@skane.se för att få reda på om det är möjligt att starta ett program för en invånare som är skriven i en annan region.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.