Obesitas

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

GLP1-analoger

  • GLP1-analoger som Ozempic och Victoza är endast indicerade och subventionerade för behandling av patienter med typ 2-diabetes. All annan användning, inklusive för viktkontroll, är utanför indikation och kan riskera att patienter med godkänd indikation inte får tillgång till Ozempic och Victoza.

Orlistat

  • Respektera TLV:s begränsning i förmån för orlistat.
  • Orlistat ingår i läkemedelsförmånerna  för behandling av patienter  som lider av diabetes typ 2 och som har ett body mass index (BMI) på minst 28 kg/m² samt för patienter som  har ett  (BMI) på minst 35 kg/m².
  • Behandling med orlistat bör avbrytas efter 12 veckor om patienterna inte har lyckats gå ner minst 5 % av den kroppsvikt som uppmättes innan behandlingen påbörjades.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.