Support och kontakt

Kontaktuppgifter för supportärenden.

Telefon externt: Nummer 077-673 00 00, val 2 och 6.
Telefon internt: Nummer 30 000, val 2 och 6.

Verksamhetsfrågor

Har du verksamhetsfrågor och önskemål angående PMO, kontakta då PMO primärvården via e-post:

Offentliga vårdgivare PMO primärvården funktionsbrevlåda

Ange PMO och ärende i ämnesraden.

Privata vårdgivare med önskemål

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter