Kirurgi vid obesitas

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial

Behov av kirurgi kan bedömas vid ett av följande kriterier:

 • 18–65 år – BMI > 40
 • 18–65 år – BMI > 35 och något av följande – behandlingskrävande sömn­ apné, konstaterat operationsbehov av viktbärande led, metabol komplikation (främst typ 2-­diabetes), shuntkrävande benign intrakraniell hypertension (pseudotumor cerebri)
 • 16–18 år – endast efter särskild bedömning och behandling i minst ett år på specialistmottagning.

Uppföljning efter kirurgi

 • Efterfråga eventuella symtom och komplikationer.
 • Följ upp levnadsvanor och behandlingsmål, justera vid behov.
 • Kontrollera vikt och prover.
 • Årligen tas Hb, ferritin, kobalaminer, folat, calcium, albumin, vitamin D, PTH.
 • År 2 och 5 efter operationen tas även LDL, HDL, triglycerider, och HbA1c.

Livslång supplementering efter kirurgi

 • Tablett Cyanokobalamin 1 mg, 1 x 1, alternativt inj Cyanokobalamin 1 mg var tredje månad
 • Tablett Kalcipos-­D forte (500 mg/800 IE), 1 x 1
 • Tablett Duroferon 100 mg, 1 x 1 (intas minst 3 timmar före kalktablett).
 • Multivitamintabletter med högsta innehåll (multivitamin kvinna).

Kompletta kosttillägg som är anpassade för obesitasopererade finns att tillgå om patienten skulle föredra det. Dock är dessa inte inom förmånen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.