Fritextfält i digitala formulär – instruktion

Följ dessa instruktioner i de sammanhang där fritextfält är aktuellt, men särskilt när du bygger formulär i e-tjänsterna på 1177.se, 1177 formulärhantering eller 1177 stöd och behandling.

I ett frågeformulär är ett fritextfält ett fält där invånaren kan formulera sig fritt. Antalet tecken kan du vanligtvis begränsa i inställningen för det specifika fritextfältet.

Det finns både möjligheter och risker med fritextfält

Fritextfält gör det möjligt för invånaren att beskriva sin berättelse med egna ord. Till exempel när du frågar hur hen har upplevt en viss situation. Men det finns också risk att invånaren skriver annan information än den som du frågar efter. Det kan handla om uppgifter som rör en annan person eller hot om att skada vårdpersonal eller sig själv. Rutiner och riktlinjer för att hantera den här typen av information ska vara kända av vårdpersonalen.

Instruktioner

Använd så långt det är möjligt fasta svarsalternativ när du bygger frågeformulär. Fasta svarsalternativ är till exempel radioknappar eller kryssrutor. Använd bara fritextfält om invånaren behöver ha möjlighet att fritt skriva sitt svar.

Om frågan kräver fritextfält ska du tänka på följande:

  • Frågan ska vara tydlig och specifik.
  • Antalet tecken ska spegla hur utförligt svaret förväntas vara.

Du kan prova en textgenerator om du är osäker på hur många tecken svarsalternativet behöver.

Textgenerator (blindtextgenerator.com)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.